Modeli in prakse izmenjave v času hladne vojne: Zgodbe z vzhodne strani železne zavese

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na znanstvenoraziskovalno delavnico z naslovom Modeli in prakse izmenjave v času hladne vojne: Zgodbe z vzhodne strani železne zavese. Potekala bo v sredo, 20. aprila 2022, od 14.00 do 17.00.

Za povezavo do spletnega dogodka pišite na: dasa.tepina@aluo.uni-lj.si

V okviru raziskovalnega projekta o kulturi neuvrščenih Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik se usmerjamo na modele kulturne izmenjave med članicami gibanja neuvrščenih od zgodnjih šestdesetih let 20. stoletja. Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba.

Pospešena dekolonizacija je v šestdesetih letih 20. stoletja izrazila kulturne potrebe in politike držav gibanja neuvrščenih ter ustvarila nove institucionalne mehanizme in modele oziroma prakse kulturne izmenjave, ki so privedli do sprememb v gibanju neuvrščenih na globalnem in umetniškem področju.

Z multidisciplinarnim pristopom skušamo opredeliti kulturo gibanja neuvrščenih v okviru različnih sekajočih se časovnosti in prostorov. Kritične/teoretične in družbene/geopolitične interakcije, o katerih bo tekla beseda, so obravnavane z odpiranjem različnih poti, izhajajoč iz značilnosti gibanja neuvrščenih. Gre za strategije in pogajanja o prepustnosti ideoloških in političnih meja za ponovno vzpostavitev nacionalnih in regionalnih kulturnih identitet. Gibanje neuvrščenih je zato videti kot spregledan prostor potencialnih teorij emancipacije: kritika institucionalne perspektive bipolarnega sveta v obdobju hladne vojne.

Zaradi vsega naštetega je eden od naših ciljev spoznati umetniške povezave držav na vzhodni strani železne zavese z državami iz gibanja neuvrščenih in tako imenovanim globalnim jugom nasploh. K razpravi in sodelovanju na znanstveni delavnici smo na podlagi njihovega poglobljenega znanja povabili Wiktorja Komorowskega, Katarino Lopatkino, Sima Mikkonena in Olgo Nefedovo. Gostujoči strokovnjaki bodo prek Zooma predstavili raziskave o kulturni diplomaciji, sovjetski kulturni politiki, kulturni izmenjavi ter odnosih in mednarodnih stikih umetnikov v ZSSR.

Delavnico sta pripravili in jo bosta moderirali doc. dr. Petja Grafenauer in asist. dr. Daša Tepina.

Znanstvenoraziskovalno delavnico in metodološko diskusijo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Hrvaška znanstvena fundacija (HRZZ), v okviru raziskovalnega projekta J7-2606 – Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik.