Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

 

Vodilni partner:
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Vodja projekta:
izr. prof. dr. Barbara Predan (UL ALUO)

Sodelujoče raziskovalne organizacije:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Inštitut za novejšo zgodovino
Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Člani slovenske raziskovalno-projektne skupine:
prof. dr. Petra Černe Oven (UL ALUO)
doc. dr. Petja Grafenauer (UL ALUO)
izr. prof. dr. Nadja Zgonik (UL ALUO)
dr. Daša Tepina, asistent raziskovalec (UL ALUO)
prof. dr. Mitja Velikonja (UL FDV)
izr. prof. dr. Aleš Gabrič, znanstveni svetnik (INZ)
dr. Jure Ramšak, znanstveni sodelavec (ZRS)

 

V sodelovanju s hrvaškim partnerjem:
Institut za povijest umjetnosti

Vodja projekta:
dr. Ljiljana Kolešnik, višja znanstvena svetnica (IPU)

 

Opis projekta:

Interdisciplinarna raziskava se ukvarja s hipotezo, da je pospešen proces dekolonizacije v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki uokvirja artikulacijo kulturnih potreb in kulturne politike držav Gibanja neuvrščenih, ustvaril nove institucionalne mehanizme in nove modele oziroma prakse kulturne izmenjave, kar je povzročilo korenit prelom v Gibanju neuvrščenih na globalnem kulturnem in umetniškem polju. Raziskava prepleta področja oblikovanja, umetnostne zgodovine, kulturnih študij, sociologije, zgodovine političnih idej in njihovih metodologij. Vsa našteta področja bodo v raziskovalnem projektu združena tudi z uporabo digitalnih analitičnih in podatkovnih vizualizacijskih orodij CAN_IS.

Namen raziskovalnega projekta je opredeliti pojem kulture Gibanja neuvrščenih v smislu različne in prekrivajoče se časovnosti, ne pa ideje o kronoloških, linearnih potekih prevladujočih narativ tega obdobja. Ob jasnem zavedanju, da govorimo o svetu nenehnih sprememb, preobratov in konfliktov, pri čemer pa prav umetnost (v širšem polju delovanja) lahko prepoznavamo in interpretiramo kot sicer pogosto spregledan, a indikativen simptom. Pogosto gre namreč za simptom izmikajoče se narave, ki paradoksalno, prav na tem temelju lahko konfrontira obstoječe in prevladujoče kulturno-politične naracije.

Obravnava kritično-teoretske in družbeno-geopolitične interakcije, ki je prišla do izraza v okviru Gibanja neuvrščenih, je razdeljena na tri med seboj prepletene sklope:

  • Izgradnja vizualizacije arhivskih podatkov: s ciljem prepoznavanja izvorov, modelov, praks in vpliva mednarodne kulturne izmenjave;
  • Odpiranje različnih poti Gibanja neuvrščenih: strategije pogajanja o prepustnosti ideoloških in političnih mej z namenom repozicioniranje nacionalnih in regionalnih kulturnih identitet;
  • Gibanje neuvrščenih kot spregledani prostor potencialnih emancipacijskih teorij: kritike institucionalne perspektive bipolarnega sveta v času hladne vojne.

Raziskava se opira na izvirno arhivsko gradivo iz arhivov nekdanjih jugoslovanskih republik, držav gibanja neuvrščenih ter Francije, Avstrije, Švice, Velike Britanije idr. Vključuje metode, ki so temeljno intedisciplinarne, z namenom prilagajanja novim, raznolikim perspektivam, z zahtevo kompleksne obravnave preučevanega objekta. Na ta način, se raziskovalni projekt tankočutno odziva na aktualne procese globalizacije, na spreminjajočo se splošno metodološko in teoretično humanistično krajino, s čemer raziskava prispeva k poskusu dekonstrukcije tradicionalne dihotomije med »centrom« in »periferijo« ter radikalno prestrukturiranjem teritorija, na katerem sta umetnostna zgodovina in zgodovina oblikovanja postavila svoj kanon.

 

Rezultati slovenske projektne skupine:

Konference

Nadja Zgonik, Daša Tepina (ur.) et al., Transformacije v teoriji. Aktualne raziskave: znanstvena konferenca: program in povzetki: Koper, 29. september 2020, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, Ljubljana 2020 (tudi ‘kickoff meeting’ projekta).

Barbara Predan, »How Socialist Self-Management Contributed to the Understanding of Participation in Design«, ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies: Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practices, 16–18 October 2020.

Izvirni znanstveni članki in objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Barbara Predan, »How Socialist Self-Management Contributed to the Understanding of Participation in Design«, v: Fedja Vukić, Iva Kostešić (ur.), Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practices, Proceedings of the ICDHS 12th International Conference on Design History and Design Studies, UPI2M Books, Zagreb 2021.

Druge objave

Seznam arhivskih zbirk in bibliografija naslovov o politični ekonomiji, družbeni situaciji ter kulturni izmenjavi Gibanja neuvrščenih (delovno gradivo), avgust 2021.

 

Delavnice, predavanja in konference:

MULTIPLE VOICES MULTIPLE TEMPORALITIES: Imaginaries of cultural and political resistance, GLOB Exchange Research Workshop, Institute of Art History, Zagreb, Croatia, 28–29 June 2021, 16:00 – 19:30 CET

Towards a Conjunctural Political Economy of Non-Alignment and Cultural Politics, Research Workshop, Filodrammatica, Korzo 28/1, Rijeka, Croatia, 27–29 September 2021

Znanstvena konferenca PREČENJA V TEORIJI, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija, 28. september 2021

 

Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.