Vpis v študijsko leto 2021/2022

Študentke in študente Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabimo k vpisu v študijsko leto 2021/2022! Začetek predavanj in ateljejskega pouka v študijskem letu 2021/2022 bo v petek, 1. oktobra 2021 po urniku, ki bo objavljen na spletni strani.

Vpis v 1. letnike 1. stopnje UL ALUO v študijskem letu 2021/2022

Vpis bo potekal elektronsko na spletni strani Informacijskega sistema za študente VIS. Za vstop v sistem VIS potrebujete digitalno identiteto UL-ID, navodila za prevzem digitalne identitete najdete TUKAJ.

Vpisno obdobje bo v sistemu VIS odprto od 2. 8. 2021 do 13. 8. 2021. Vpišete se preko računalnika od doma s potrditvijo vpisnega lista. Vpisnega lista vam ni potrebno natisniti in poslati po pošti!

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE e-VPISNEGA LISTA
Po vašem zaključku vpisnega lista v VIS-u bo vpis v roku 24 ur avtomatsko potrjen. Ko bo vaš vpis potrjen, si lahko sami kadarkoli natisnete neomejeno število potrdil o vpisu v VIS-u, in sicer v razdelku MOJI PODATKI/Potrdilo o vpisu.

Po končanem vpisu pošljite na naslov UL ALUO, Erjavčeva cesta 23:
• obvestilo o uspehu na maturi – fotokopijo spričevala,
• v primeru, da ste vpisani na drugi članici Univerze v Ljubljani, potrdilo o izpisu.

Zadnji dan za vpis je 13. 8. 2021. Po navedenem datumu bomo morebitna prosta mesta ponudili v drugem prijavnem roku.

Po potrditvi vpisnega lista vam račun za vpisnino (in izrednim študentom račun za šolnino za študijsko leto 2021/2022) pošljemo na vaš elektronski naslov. Cenik za študijsko leto 2021/2022 je objavljen na www.aluo.uni-lj.si/o-aluo/, pod DOKUMENTI.


Vpis v 2., 3. letnike in vpis v dodatno leto 1. stopnje ter vpis v 2. letnike in vpis v dodatno leto 2. stopnje UL ALUO v študijskem letu 2021/2022

Vpis bo potekal elektronsko na spletni strani Informacijskega sistema za študente VIS.

Vpisno obdobje bo v sistemu VIS odprto z dnem 1. 9. 2021. Vpišete se preko računalnika od doma s potrditvijo vpisnega lista. V letošnjem študijskem letu vam vpisnega lista ni potrebno natisniti in poslati po pošti!

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE e-VPISNEGA LISTA
Po vašem zaključku vpisnega lista v VIS-u bo vpis v roku 24 ur avtomatsko potrjen. Ko bo vaš vpis potrjen, si lahko sami kadarkoli natisnete neomejeno število potrdil o vpisu v VIS-u, in sicer v razdelku MOJI PODATKI/Potrdilo o vpisu.

Po potrditvi vpisnega lista vam račun za vpisnino pošljemo na vaš elektronski naslov.

Nalepko za študentsko izkaznico lahko pridobite na dva načina:
• ali v pristojni referat priporočeno pošljete študentsko izkaznico
•ali pa nalepko osebno dvignete v pristojnem referatu oziroma v tajništvu oddelkov za oblikovanje. Oseben prevzem bo možen v času od 4. 10. do 7. 10. 2021.

Pogoji za vpis v višji letnik so navedeni v Študijskem redu, objavljenem na spletni strani UL ALUO. Pogojev za vpis v dodatno leto (bivši absolvent) ni. Poleg navedenih pogojev v Študijskem redu morate imeti poravnane finančne obveznosti in izpolnjene ankete.