Mateja Neža Sitar: O tandemu restavrator – umetnostni zgodovinar

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vabi na naslednji dogodek ALUO uho, predavanje dr. Mateje Neže Sitar z naslovom O tandemu restavrator – umetnostni zgodovinar. Ta petek, 23. februarja 2018, ob 12.45 v Kavarni Moderna, Cankarjeva 15, Ljubljana.

Tokrat bomo z umetnostno zgodovinarko dr. Matejo Nežo Sitar obravnavali doslej raziskovalno zanemarjena področja v slovenskem spomeniškem varstvu: restavratorske pristope v preteklosti, odnos med ključnima protagonistoma spomeniškega varstva restavratorjem in umetnostnim zgodovinarjem ter najoptimalnejši raziskovalni metodi in za spomenik najprimernejšem spomeniškovarstvenem pristopu po modelu tehnične umetnostne zgodovine.

Z raziskovanjem restavratorskih posegov v preteklosti, t. im. Restaurierungsgeschichte se bomo sprehodili po zgodovini različnih restavratorskih pristopov in opazovali več kot 100 let staro strokovno vez med restavratorjem in umetnostnim zgodovinarjem, katere (ne)uspešnost se je odražala v teoretskem in praktičnem spomeniškem varstvu, posledice pa so v naši miselnosti opazne še danes. Preden spomenik restavriramo, ga moramo najprej dodobra spoznati z različnih zornih kotov tako po vsebinski kot materialni plati, od same geneze, zgodbe o nastanku in o tem, kaj se je s spomenikom do danes dogajalo. Torej celoten življenjepis, ki najbolj objektivno izpričuje resnico o spomeniku, to pa nam omogoča t. im. tehnična umetnostna zgodovina, bolj poznana v tujini kot Technical Art History.

Dr. Mateja Neža Sitar v okviru svoje zaposlitve na ZVKDS Restavratorskem centru od leta 2001 tesno sodeluje z restavratorji. V konservatorsko-restavratorsko prakso je vpeljala poglobljene raziskave historiata oz. zgodovine restavratorskih posegov na spomenikih. Z doktorsko disertacijo (2016) je odprla problematiko neraziskane in slabo poznane zgodovine restavratorstva na Slovenskem, opozorila na nujnost tehnične umetnostne zgodovine v spomeniškem varstvu. S svojim načinom dela prispeva k večji ozaveščenosti o nujnosti povezovanja restavratorja in umetnostnega zgodovinarja, z uredniškim delom (RES. publikacije) pa h poglobljenemu strokovno-znanstvenemu publiciranju na področju restavratorstva.

FB dogodek

Kaj je ALUO uho?

ALUO uho, gostujoča predavanja strokovnjakov z najrazličnejših področij, povezanih s sodobnim pojmovanjem likovnih umetnosti in oblikovanja, UL ALUO prireja že 4. sezono. Namenjena so študentom in širši javnosti.

V študijskem letu 2017/18 se na dogodkih ALUO uho srečujemo v prijetnem ambientu Kavarne Moderna. Ta bo v času dogodkov ponujala poseben, študentskemu žepu prijazen popust na določeno pijačo in prigrizke. Da pa bodo predavanja lahko potekala nemoteno, vse obiskovalce vljudno prosimo, da pravočasno oddajo svoja naročila. Med predavanji postrežba ne bo mogoča.