18. 1. 2018

Drugi krog

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) vas vljudno vabi na

odprtje razstave projektov in izdelkov študentov industrijskega oblikovanja UL ALUO,

nastalih pri predmetih s trajnostnimi vsebinami,

ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 18.00

v Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana.

Potrošništvo, materialna kultura, svoboda izbire, neizmerne tehnološke možnosti, vse to so teme in dejstva, ki danes spremljajo posameznika na vsakem koraku. Hiteti, želeti, imeti; novo, drugo, najsodobnejše; tukaj in zdaj. Ob tem se večina ljudi še vedno ne sprašuje, od kod surovine za vse te preštevilne izdelke in kakšen je njihov vpliv na okolje, ko se jim življenjska doba izteče.

Razstava Drugi krog prikazuje projekte, ki so nastali večinoma v obdobju zadnjih dveh let na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje UL ALUO. Projekti pokrivajo različna področja trajnostnega oblikovanja, kot so ponovna uporaba in predelava, socialna trajnost, oblikovalske eko strategije in novi koncepti. V pedagoškem programu je poudarek na ponovni uporabi, ki je, poleg splošne zahteve po zmanjševanju porabe virov in ustvarjanja odpadkov, prva izmed strategij podjetij za upravljanje z odpadki. Razstava tako prikazuje vrsto domišljenih rešitev, ki so nastale iz sekundarnih surovin in zavrženih izdelkov, kot so avtomobilski pasovi, plastične vrečke, kartonske cevi, odslužene majice in ženske najlonke, celo časopis za slepe in slabovidne. Mnogi zavrženi izdelki tudi po tem, ko so odslužili svojemu namenu, izkazujejo brezhibno vizualno pojavnost (primer časopisa za slepe in slabovidne) ali brezhibne mehanske in fizikalne lastnosti (primer avtomobilskih pasov). Drugi krog uporabe takih izdelkov je v duhu zahtev trajnostnega razvoja ne samo logičen, temveč nujen. Nasploh je razmišljanje o življenjski dobi izdelka za okoljsko odgovornega oblikovalca ena od prednostnih postavk. Tako se med študenti včasih rodijo popolnoma novi koncepti in rešitve, kot je na primer posveča, ki bi resnično lahko posegla na področje porabe nagrobnih sveč, ki predstavljajo v Sloveniji veliko okoljsko obremenitev. S projekti socialne trajnosti, ki so na razstavi vsebinsko zastopani z vrtičkarstvom in naredi si sam rešitvami za manj razvite predele azijskega ali afriškega sveta, pa želimo, da študenti miselno in kreativno vstopijo v svet, ki mu pravimo oblikovanje za preostalih 90 % (prebivalstva). Tu je ponovna uporaba pogosto edina izbira.

Z razstavo študentskih projektov, ki so nastali na UL ALUO pri predmetih s trajnostnimi vsebinami na dodiplomski in podiplomski stopnji, želimo pokazati, da bodoče oblikovalce izobražujemo v duhu okoljske odgovornosti, da bodo s svojim profesionalnim delom in znanjem sposobni zasledovati evropsko okoljsko usmeritev »na virih temelječe gospodarstvo«. Hkrati želimo širši javnosti in tudi podjetniškim strukturam sporočati, da je s pomočjo oblikovalskih eko strategij in smernic mogoče ustvarjati inovativne izdelke ali storitve z ustrezno stopnjo dodane vrednosti, čeprav se prav na področju ponovne uporabe to sprva zdi skoraj nemogoče. Naš cilj je, da z zglednimi primeri dobre prakse pomagamo vplivati na spremembo paradigme v širšem družbenem okolju.

Izr. prof. mag. Barbara Prinčič

 

Avtorji

Matic Ačko, Valentina Arčan, Luka Bassanese, Žan Brezec, Špela Čuk, Lin Gerkman, Miha Goršin, Jakob Gregorčič, Maja Grobler, Mihael Jenko, Katja Katona, Lucija Klosternik, Jakob Koncut, Uroš Kosovel, Petra Kostevc, Liza Križnar, Sara Kuret, Tamara Lašič Jurković, Neža Medved, Katarina Merslavič, Dan Pikalo, Jana Polak, Ajda Regali Knez, Urška Rigler, Urša Sačer, Nejc Vreček, Tjaša Zager.

 

Sodelujoči v izobraževalnem filmu

Študenti, pedagoški mentorici ter podjetniška mentorica projekta Ponovna uporaba – R&R oblikovalski in tehnološki proces v sklopu razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja:
z UL ALUO Blaž Habjanič, Nadja Petek, Andreja Pogačar, Rok Potočnik, Uršula Rihtar, Neža Uran in izr. prof. mag. Barbara Prinčič;
z UL NTF Nika Batista, Katja Grčman, Lucija Jankovec, Maruša Kranjc in izr. prof. Elena Fajt;
iz Centra ponovne uporabe: direktorica dr. Marinka Vovk in Mojca Krajnc;
ekipa RTV Slovenija.

 

Mentorica:

izr. prof. mag. Barbara Prinčič

 

Razstava bo na ogled do 25. marca 2018. Organizirani vodstvi: 8. februar 2018, ob 11. in 15. uri.

 

 

Avtorja fotografij na naslovnicah: Miha Benedičič; Urška Poznič