prof. dr. Petra Černe Oven

Petra Černe Oven is a designer, teacher, theoretician and author with a special interest in typography, information design and visual communications design.

Petra received a Typographic Excellence Award from the Type Directors Club of New York, was the recipient of the Most Beautiful Slovene Book award (2011, 2017, 2018) and many other awards. She won the contest for designing the visual identity for the UNESCO event Ljubljana – World Book Capital 2010. She won several awards for the best-designed Slovenian book (2011, 2017, 2018) and several Slovene Designer’s Association awards.

She completed her PhD at the Department of Typography and Graphic Communication at the University of Reading (UK). She went on to work with Paul Stiff on the research project “The Optimism of Modernity: Recovering Modern Reasoning in Typography”, for which, among other things, she curated an exhibition on the British artist and typographer Edward Wright and edited the companion book Edward Wright: Readings, Writings (Hyphen Press, 2007).

In 2009, she developed the concept for the international lecture series “Information Design 2009/2010”, which was organized in collaboration with the Slovene Museum of Architecture and Design and the Pekinpah Association. In 2011, she collaborated on an extensive research project on the Slovene designer Miljenko Licul, which culminated in an exhibition at the National Gallery of Slovenia in Ljubljana, for which she edited the accompanying book on the designer.

Since 2010, Černe Oven has teamed up with her colleague, Barbara Predan, to edit the collection entitled 42 (published by the Pekinpah Association), which publishes books on the subject of design. Up until now, 16 books have been published in the series. The books are always part of larger projects, seminars, workshops, and exhibitions. In 2012, she and Barbara Predan developed the project “Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t” (Pekinpah Association and the Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region), which looked at the fields of service and information design in both theoretical and practical terms. In 2013 they published a scholarly monograph under the same title. In 2014, Černe Oven and Predan were invited to contribute a text to the Information design: research and practice (Routledge 2017). In the same year they finished a project Death in Design (various workshops in 4 countries, book, exhibition) which examines the advantages and disadvantages of a world without death, and offers pointers on how to detect, depict, explain, kill, and survive death.

Černe Oven has also published professional and scholarly articles in Eye magazine, Typography Papers, Baseline, 2+3D, Emzin, Typomag, HyphenOris, Ampak, Likovne besede and other magazines and academic journals.

Černe Oven is the Slovenian representative and a Board member (2019–) of the global typography organization AtypI; a founder and member of the board of the Brumen Foundation; and head of the section for information design of the Pekinpah Association. She is a member of several programme and organisational committees of international conferences (International Conference on Typography & Visual Communication, Cyprus, Greece; CIDI: Information Design International Conference, Brazil; Information+ conference, Vancouver, Berlin; ATypI, Antwerpen, Tokio) and a regular peer reviewer for scholarly journals (Information Design JournalDesign Principles and Practices Research NetworkAR Journal).

She is the co-founder of the Institute of Design, a scientific research organization. Under the auspices of various institutions and events in Slovenia, Černe Oven and Predan have hosted over thirty world-renowned experts in the field of design. Černe Oven regularly lectures at symposia and academic conferences at home and abroad. She teaches a course in the development and theory of design at the Department of Visual Communication Design at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana and serves as a Vice-Dean for International Cooperation.

 

Website: linkedin.com/in/petracerneoven

Bibliography: on request

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

V prvem semestru je na predavanjih in pri seminarskem delu poudarek na razvoju sposobnosti kritičnega vrednotenja sodobnih strokovnih besedil, razstav in oblikovalskih dosežkov doma in v svetu. Študent se tako usposobi za kompetentno kritično zaznavo in jasno artikulacijo lastnih stališč v relaciji do obravnavane strokovne teme.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnosti ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Predmet posreduje znanje o oblikovanju, ki v center postavlja uporabnika. Poudarek je na pridobivanju izkušenj in holistični obravnavi različnih problemov uporabnikov izdelkov in storitev ter iskanju najprimernejših rešitev, ki bodo zagotavljale številne koristi za končne uporabnike. Hkrati se predmet, tako v teoriji kot praksi, osredotoča na pomene in vidike, ki jih oblikovanje lahko odigra na področju storitvenega oblikovanja in s tem postavlja temelj za nadaljnji razvoj in kritično vrednotenje tega področja pri nas. Predmet sicer zajema tri razvojno raziskovalne stopnje: teoretično osnovo, spoznavanje orodij in razumevanje dobrih praks. Poleg metodologije in teorije predavanja dopolnjuje tudi delo na seminarskem delu s konkretno nalogo. Seminarsko delo se lahko kasneje razvije tudi v magistrsko delo.

Od študenta se pričakuje zmožnost prepoznavanja in izbiranja ključnih izzivov, vprašanj in problemov v okviru zadane tematike. Cilj predmeta je študenta pripraviti do kritičnega razmišljanja, razumevanja odgovornosti in vloge oblikovalca ter oblikovalke v družbi, s sposobnostjo prevzemanja mesta vodilnega koordinatorja v razvoju, ki oblikovanje izdelkov vidi kot širši družbeni proces.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnost ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje. Smoter predmeta je spoznavanje zgodovine oblikovanja in razvoja oblikovalskih teorij, ki nazorsko in v praksi zaznamujejo sodobno načrtovanje in ustvarjalno prakso oblikovanja bivanjskega okolja in vidnega komuniciranja v njem, smotrne opreme in uporabnih predmetov. Študent pridobi potrebna znanja ter metodološke pristope in veščine za samostojno kritično analizo in definicijo ustvarjalnih oblikovalskih problemov in nalog.

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja v 3. letniku se predava v dveh skupinah: predmetno in prostorsko oblikovanje (za študijske programe industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje) in vidna sporočila (za študijski program vizualne komunikacije). Zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje.

Podiplomski študijski program

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela (izbor):

  • Vizualne komunikacije in oblikovanje družbene zavesti / Sebastian Žetko, mentorica Petra Černe Oven
  • Načrtovanje identitete parka skulptur “Kornarija” / Zelenko, Martin, 1984-, mentor Boštjan Botas Kenda, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Celostna grafična podoba in sistem oblikovanja obrazcev za register Slovenija Donor / Ema Jeras, mentor Ranko Novak, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Hommage – William Morris / Barbara Šuštar, 1982-, mentor Radovan Jenko, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Rehabilitacija avtentične pravljice v slikanici Rdeče jabolko; Slikanica Rdeče jabolko / Kaja Kosmač, mentorja Petra Černe Oven, Tugomir Šušnik, somentor Boštjan Botas Kenda, 2014
  • Grozljivka, filmski plakat; Groza, ki navdihuje / Anja Šlibar; mentor Radovan Jenko, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Vplivi animiranih filmov na otroke : razumevanje filmskega jezika v razvoju in učenje s filmom; Kratek animirani film v risani tehniki / Timon Leder; mentorja Petra Černe Oven in Milan Erič, 2013
  • Produkti oblikovanja vizualnih komunikacij v javnem prostoru in njihov vpliv na kvaliteto življenja ljudi: dan brez oglasa / Sara Vrbinc; mentor Boštjan Botas Kenda, somentorica Petra Černe Oven, 2013