izr. prof. Domen Fras

Domen Fras je grafični oblikovalec in tipograf z več kot dvajsetletno prakso. Diplomiral je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (1998) in magistriral na Central Saint Martins v Londonu (2000).

Ustanovitelj in vodja oblikovalske prakse Aparat type&design (2001), soustanovitelj Zavoda Trajekt, večkratni mentor na mednarodnih tipografskih delavnicah Tipo Brda, član ATypI in govorec na konferenci v Barceloni (2014).

Izredni profesor za področje oblikovanja vizualnih komunikacij na UL ALUO (2016). Med študenti se počuti odlično, še posebej, kadar predava o tipografiji in črkovnih vrstah − področju njegove prakse in raziskav.

www.fras.si

www.aparat.org

 

REFERENCE (izbor)

  • Nazaj od blizu; samostojna pregledna razstava, Galerija Domžale, marec 2019, Galerija UMAS/DVK Split, Hrvaška, maj 2019
  • Večni arhitekt; življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega mistika; oblikovanje monografije, Muzeji in galerije mesta Ljubljane & Totaliteta (Nagrada na 21. Salonu arhitekture, Novi Sad), 2018
  • Impresionisti Draga Tršarja; celostno oblikovanje stalne razstave, Pomurski muzej Murska Sobota (pohvala žirije, 7. Bienale vidnih sporočil Slovenije), 2014
  • 20. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije; oblikovanje spominskih kovancev, Banka Slovenije, Ljubljana (1. nagrada na javnem natečaju), 2011
  • Gremo v mesto Ljubljana; oblikovanje arhitekturnega vodnika, Ustanova Fundacija Piranesi, Ljubljana (Najlepša slovenska knjiga, 24. Slovenski knjižni sejem), 2008

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Dodiplomski študijski program
Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Predmet se osredotoča na spoznavanje razvoja in zgodovine tiska in tiskarskih črk, na seznanjanje s temeljnimi pojmi tipografske terminologije, z osnovnimi tehnikami tiska, osnovami tipografskega preloma in uporabo računalnika pri tipografskem oblikovanju. Študent spozna črkovne vrste glede na različna zgodovinska obdobja in črkovne družine z opisom značilnosti vseh rezov in oblik. Poleg tega pri predmetu spozna osnovne pojme tipografske terminologije, merske sisteme v tipografiji, kodne tabele in črkovne sisteme, predelave črkovnih vrst in znakov za različne jezike, prelom raznih besedil glede na njihov namen in obliko. Spozna tudi sestavne dele teh tiskovin, uporabo različnih likovnih elementov in principov.

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.