doc. mag. Boštjan Drinovec

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Vsebina predmeta obsega izbrana poglavja oblikovanja v steklu in keramiki na podlagi primerov, ki povezujejo oblikovanje, umetnost in tehnologijo v širši družbenega okvir.

Predmet v veliki meri temelji na gostovanju vabljenih profesorjev in profesionalcev s področja oblikovanja in umetnosti v steklu in keramiki, vsebina pa je vezana na temeljne predmete Izbirni strokovni predmet Steklo oz. Keramika in Tehnologijo stekla oz. keramike.

Študent pri predmetu razvija lastno raziskovalno in projektno delo, svojo sposobnost refleksije umetniškega in oblikovalskega dela, ter apliciranje tega v individualno delo.

Študent raziskuje specifike unikatnega in industrijskega oblikovanja ter umetniške keramike. Spoznava in razvija relacije svojega dela v prostorskem in socialnem kontekstu ter spoznava specifike, možnosti in prilagajanja različnih konceptov oblikovanja keramike. Spozna tehniko oblikovanja in okraševanja porcelana. Študent poglobljeno nadgrajuje in razvija znanje na področju oblikovanja forme in površine keramičnih del. Razvija ambientalne zasnove, prezentacijo dela in ga umešča v arhitekturni kontekst.

Skozi delo pri predmetu Keramika III študent utrdi in preveri skozi študij pridobljeno znanje in individualni razvoj. Študent analizira svoje delo in ga suvereno vodi in razvija. Ob razvijanju individualne oblikovalske in umetniške usmeritve spozna nove tehnike in postopke, kot so keramični sitotisk, fotokeramika in krakle glazure. V svoje delo študent vključuje specifiko industrijske proizvodnje in razvija stike in možnosti vključevanja v industrijo.