Tečaj risanja in slikanja – restavratorstvo

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja (ter razumevanja barv in modeliranja) za vpis v študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del bo potekal ob petkih, od 16.00 do 19.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za restavratorstvo, Tobačna 5, Ljubljana. Začel se bo v petek, 17. februarja 2023.

 

VSEBINE

  • Risanje po modelu – osnove tradicionalnih risarskih tehnik (svinčnik, oglje), praktične metode za pomoč pri gradnji risarskega prostora (viziranje), obravnava principov gradnje likovnega prostora pri risanju tihožitja, portreta in figure v prostoru (obravnava prostorskih ključev kot so zakonitosti perspektive, usklajevanje razmerij in prostorskih planov, modelacija).
  • Vaje v iskanju izbranih barvnih odtenkov.
  • Vaje v kopiranju barvne predloge.
  • Modeliranje reliefa v glini po mavčni predlogi.

 

PODATKI

Prijava: https://forms.gle/EQPZhokeiSHwxTrs8

Vodji tečaja: Asist. mag. Gregor Kokalj, akad. slik., doc. mag. Jurij Smole, akad. kip.

Dodatne informacije: dekanat@aluo.uni-lj.si

Termin in lokacija: Petek, 17. februar 2023, ob 16.00, Tobačna 5.
Trajanje: Do 26. maja 2023, 42 šolskih ur.
Cena: 350 €
Materiali: Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.