Transformacije v teoriji – aktualne raziskave

Znanstvena konferenca v okviru projekta ARRS J7-2606
Koper, 29. 9. 2020
Nosilna organizacija: UL ALUO
V sodelovanju z UP PEF Vizualne umetnosti in oblikovanje in Avtomatik Deloviščem
Vodja: izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Program in povzetki
Znanstvena monografija