Tretja znanstvena konferenca Katedre za teoretične vede UL ALUO

UL ALUO vabi na tretjo znanstveno konferenco Katedre za teoretične vede z naslovom VIZUALNA PISMENOST KOT PREDMET TEORETSKIH RAZISKOVANJ, ki bo potekala v torek, 27. septembra 2022, med 10. in 18. uro, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru.

Izraz »vizualna pismenost« je John Debes, ustanovitelj Mednarodnega združenja za vizualno pismenost, opredelil kot »sposobnost branja, pisanja in ustvarjanja vizualnih podob«. Vizualna pismenost je ključna na področju umetnosti, z njo povezanih praks in s poučevanjem o njej. S slednjim se aktivira transformativno učenje, ki bi moralo biti dostopno vsem. V tem kontekstu »pismenosti« (oz. »nepismenosti«) ne razumemo pejorativno, temveč kot izziv stroki, da odpira prostore interdisciplinarnega in holističnega sodelovanja, ki bo generiralo boljše razumevanje in pozitivno vključevanje umetniških področij na vseh nivojih družbe.

Vizualna pismenost je torej koncept, ki se nanaša na umetnost in oblikovanje, vendar ima tudi veliko širšo uporabo. Povezuje se z jezikom, komunikacijo in interakcijo, povezana je z našim razumevanjem kompleksnega sveta okoli nas in s sposobnostjo vizualiziranja kompleksnih znanstvenih vsebin. Po drugi strani se povezuje tudi s čisto realnimi potrebami in pravicami ljudi, da se lahko demokratično informirajo in s tem vplivajo na svojo pozicijo v družbi. Razumevanje je tako časovno kot kulturno pogojeno in odpira vprašanja, kako različne kulturne sredine različno razbirajo vizualne podobe.

Izbrana tema se načrtno povezuje tudi z raziskovalnim projektom Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih, saj nam pomaga misliti in kritično osvetliti vizualne pristope v prikazu in diseminaciji prostorsko-časovnih kulturnih dinamik, ki jih raziskujemo na Katedri v okviru ARRS projekta. Hkrati nam bo izbrani konferenčni fokus preko heterogenosti raziskovanja in raznolikosti prispevkov tvoril temelj za nadaljnje poglabljanje izbrane raziskovalne tematike.

 

Širok pojem vizualne pismenosti bodo naslovili (abecedni vrstni red):

prof. dr. Uršula Berlot Pompe, UL ALUO
prof. dr. Narvika Bovcon, UL FRI
prof. dr. Petra Černe Oven, UL ALUO
asist. dr. Magdalena Germek, PŠ ZRC SAZU
doc. dr. Petja Grafenauer, UL ALUO
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, UP PeF
doc. dr. Kristina Pranjić, UNG AU/FH
izr. prof. dr. Barbara Predan, UL ALUO
doc. dr. Tomo Stanič, UL ALUO
doc. dr. Blaž Šeme, UL ALUO
dr. Daša Tepina, asistent raziskovalec, UL ALUO
prof. dr. Gregor Torkar, UL PeF
izr. prof. dr. Nadja Zgonik, UL ALUO

 

Datum: 27. 9. 2022, 10.00–18.00
Lokacija: Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, Koper

Nosilna organizacija:
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Soorganizator:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Prevoz:
Prevoz za predavatelje bo glede na potrebe organizirala UL ALUO.

 

Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

Vabljeni poslušalke in poslušalci, kotizacije ni, prijava ni potrebna.

 

Kontakt:
Petra Černe Oven, Petra.CerneOven@aluo.uni-lj.si

 


Znanstveno konferenco v okviru raziskovalnega projekta: Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik (J7-2606) delno sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).