Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2024

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2024.

Jakopičeva nagrada je najpomembnejša nagrada na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji, katere namen je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju. Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je sestavljen iz predstavnic_kov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), Moderne galerije (MG+MSUM), Slovenskega društva likovnih kritikov (SDLK) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO).

Kandidatke_te lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 9. 3. 2024 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2024« s pripisom NE ODPIRAJ.

Besedilo razpisa in obrazec za oddajo predlogov najdete spodaj.