PRE>TOK tudi v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) skupaj s Šolskim centrom Rogaška Slatina (ŠCRS)Steklarno Rogaška in Javnim zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina vabi na razstavo PRE>TOK študentk oblikovanja stekla UL ALUO ter dijakinj in dijakov ŠCRS, ki je bila prvotno predstavljena v Anini galeriji v Rogaški Slatini, v Salonu Rogaška Kristal v Ljubljani (Mestni trg 22) pa se odpira v četrtek, 9. marca 2023, ob 18.00

Razstavljena bodo dela, nastala v sodelovanju UL ALUO, ŠCRS in Steklarne Rogaška, na skupni delavnici študentk, dijakinj in dijakov na temo eksperimentalnega dela v različnih tehnikah oblikovanja stekla, ki je potekala novembra 2022. Študentke se bodo predstavile tudi z izborom diplomskih in semestrskih del.

Sodelujoče študentke UL ALUO: Neža Mia Andlovic, Ana Azinovič, Špela Lemut, Meta Mramor, Maruša Penič, Nina Prunk, Nika Šantej, Tesa Štihec, Živa Vaukan, Mojca Založnik

Mentorica: prof. mag. Tanja Pak (UL ALUO)

Sodelujoči dijakinje in dijaki ŠCRS: Laura Ferek-Jambrek, Timon Lužar, Martina Mijošek, Helena Patarčić, Matija Tihelj, Klement Drofenik, Julija Kocjan, Domen Poje, Ana Preglej, Katarina Šuhel

Mentorja: Zinka Kobula Kamenšek in Janez Prah (ŠCRS)

 


Študij stekla na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani temelji na prehajanju med različnimi polji umetniškega delovanja in izražanja. Osredotoča se na oblikovanje uporabnih predmetov in unikatnih izdelkov, ki pogosto najdejo pot tudi v serijsko proizvodnjo, ter tudi na umetniška kiparska dela in prostorske postavitve v dialogu z arhitekturo in naravo. Izrazito individualizirani način dela spodbuja samostojnost, raziskovanje, iniciativo in kritičen pristop.

Delo s steklom zahteva razumevanje materiala, vztrajnost, nenehno preizkušanje in raziskovanje. Še bolj kot sam objekt je pomemben ustvarjalni proces, ki pripelje do njegovega nastanka. Intenzivna interdisciplinarna delavnica, katere namen je bil pridobivanje posebnih znanj in veščin, ki jih oblikovalci potrebujejo za delo v steklarski industriji, dijaki pa za razumevanje dela oblikovalca, je temeljila na raziskovanju možnosti oblikovanja in eksperimentalnem delu v materialu. Iskreno smo hvaležni ravnateljici Šolskega centra Rogaška Slatina (ŠCRS) za odprtost in ves angažma, mentorjema praktičnega pouka v tamkajšnjem steklarskem šolskem centru, Zinki Kobula Kamenšek in Janezu Prahu, za zavzeto in strokovno vodenje praktičnega dela delavnice, ter Steklarni Rogaška za izvedbo dela projektov. Zahvaljujemo se tudi Anini Galeriji in Javnemu zavodu za turizem in kulturo Rogaška Slatina za dodatna vodstva in vabilo na razstavo.

Ti projekti so posledica ustvarjalnega semestrskega dela dodiplomskih in magistrskih študentov med študijskim procesom na Akademiji, učnega procesa dijakov na ŠCRS in predvsem eksperimentalnega dela z materialom, ki omogoča nenehno iskanje novega, v izraznem in tudi v tehnološkem pogledu. Delavnica je ponudila nov način sodelovanja in učenja, poudarek je na interdisciplinarnosti, praktični izkušnji, spoznavanju proizvodnih procesov, dejanskem eksperimentiranju z materialom ter iskanju tekoče komunikacije med različnimi skupinami, ki so ključne za odlične in tržno uspešne izdelke.

Delavnica pomeni izjemno dragoceno izkušnjo za vse udeležene in zagotovo vodi v nove izzive in nove izraze ter ustvarjalno širi možnosti materiala, ki ima v našem okolju bogato tradicijo in se ga ljudje dotikajo z ljubeznijo. Zato si bomo prizadevali, da takšno sodelovanje postane stalnica.

Tanja Pak

 

Razstava bo na ogled do 24. marca 2023.

 

 


Organizacija: UL ALUO in ŠCRS

Razvojni projekt sofinanciran v okviru ukrepa »Vključitev večjega obsega praktičnega usposabljanja v univerzitetne študijske programe in programe 2. stopnje« Razvojnega stebra financiranja (RSF).