Izšla je znanstvena monografija Robovi, stičišča in utopije prijateljstva

Septembra 2022 je v zbirki VPOGLEDI 25 izšla nova znanstvena monografija UL ALUO, naslovljena ROBOVI, STIČIŠČA IN UTOPIJE PRIJATELJSTVA. Spregledane kulturne izmenjave v senci politike, ki jo je uredila izr. prof. dr. Barbara Predan.

V znanstveni monografiji odpiramo interdisciplinarno diskusijo in kritično refleksijo z različnih (teoretičnih in praktičnih) zgodovinskih, umetniških, oblikovalskih, etnografskih, kulturnih in socioloških področij ter s tem povezujemo stroke in področja, ki v prostoru kulturne izmenjave pogosto delujejo povezano, v akademskih krogih pa preredko prestopajo meje. Pričujoča monografija načrtno gradi na iskanju občih stičišč naštetih področij, pri čemer besedila vzpostavljajo kumulativen miselni temelj, a ga hkrati nenehno prečijo in tako ustvarjajo nove povezave, nova znanja. Se pa miselni preplet ne ustavi zgolj tu. S tem ko avtorji prečijo ustaljeno, ustvarjajo diskontinuiteto, katere učinek je tvorjenje zmožnosti za spremenjen način mišljenja in delovanja, pa tudi za drugačno razumevanje potencialno emancipatornih učinkov polpretekle zgodovine.

Večji del znanstvenih prispevkov izrašča iz najnovejših teoretičnih raziskav, ki jih avtorji izvajajo v okviru raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik, financiranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Te dopolnjujejo raziskave, ki zaznamujejo in določajo tako polpreteklo kot aktualno stanje v umetnosti, pri čemer obravnavajo teoretične pojave, ki nas vodijo k nenehnemu preizpraševanju o tem, kako nujna je razširitev umetnostnega polja. Besedila temeljijo na bogatem arhivskem gradivu iz domačih arhivskih zbirk: Arhiva Republike Slovenije, Arhiva Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Arhiva Slovenskega etnografskega muzeja ter Arhiva Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, pa tudi tujih arhivskih zbirk: Arhiva Jugoslavije, Diplomatskega arhiva Ministrstva za zunanje zadeve Srbije, Muzeja Jugoslavije in Arhiva oblikovanja Univerze v Brightonu. Pričujoče delo bo bralcem v večini primerov prvič osvetlilo spregledane, a za razumevanje današnjega konteksta nujne odnose, ki vsakič znova soočajo obstoječe in prevladujoče kulturnopolitične naracije.

V torek, 27. septembra 2022, bo monografija prvič predstavljena v sklopu tretje znanstvene konference Katedre za teoretske vede UL ALUO, naslovljene Vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj, od 10. ure dalje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Knjiga je že dostopna v Knjižnici UL ALUO in na spletu. Več o vsebini knjige najdete v priponki spodaj.

Vabljene_i k branju!

 

Iz recenzije dr. Barbare Vodopivec

Interdisciplinarni pristop k osvetlitvi vloge in pomena kulture v gibanju neuvrščenih, ki ponuja raznolike znanstveno utemeljene uvide v tematiko, je močna dodana vrednost monografije. Publikacija s tem temeljito poglablja naslovljeno raziskovalno polje in ga s kritično refleksijo obravnavane vsebine znotraj vsakega od prispevkov umešča v sodobne tokove postkolonialnih raziskovanj, ki med drugim na novo tematizirajo globalni jug in epistemološko zavračajo do nedavnega dominantne evropocentrične paradigme. Prinaša vrsto izvirnih znanstvenih spoznanj in interpretacij, ki so rezultat prepleta različnih metod in metodoloških pristopov, kot so kritična analiza arhivskega gradiva v domačih in tujih arhivih, empirična analiza likovnih del in teoretski razmisleki o umetnosti. Publikacija pomeni pomembno obogatitev poznavanja vloge in pomena kulture v obdobju gibanja neuvrščenih, ker s povezavo različnih ved poglablja večplastno razumevanje te tematike, ponuja podlage za nadaljnje raziskave in v času zaostrenih mednarodnih razmer prinaša pomembno simbolno sporočilo iz preteklosti o nujnosti preseganja meja v kulturi in znanosti.

 

VPOGLEDI 25: Robovi, stičišča in utopije prijateljstva – naslovnica. Slika: Juan Bautista Jeanine (Panama), Obiralec banan, 1974 (Muzej Jugoslavije, inv. št. 1-2-469)

 


ZBIRKA VPOGLEDI 25
Odgovorna urednica zbirke: Mojca Šorn
Besedila: Uršula Berlot Pompe (UL ALUO), Petra Černe Oven (UL ALUO), Aleš Gabrič (INZ), Petja Grafenauer (UL ALUO), Tina Palaić (SEM), Barbara Predan (UL ALUO), Jure Ramšak (ZRS Koper), Tomo Stanič (UL ALUO), Daša Tepina (UL ALUO), Mitja Velikonja (UL FDV) in Nadja Zgonik (UL ALUO)
Uredila: Barbara Predan
Oblikovali: Barbara Bogataj Kokalj in Maša Bogataj
Recenzentki: dr. Petra Čeferin in dr. Barbara Vodopivec
Založil in izdal: Inštitut za novejšo zgodovino
Sozaložila in soizdala: UL ALUO