Contacts

Erjavčeva cesta 23

ERJAVČEVA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA SLIKARSTVO
ODDELEK ZA KIPARSTVO
Dolenjska cesta 83

DOLENJSKA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Tobačna ulica 5

TOBAČNA

University od Ljubljana

Academy of Fine Arts and Design

DEPARTMENT FOR RESTAURATION
DEPARTMENT FOR PAINTING, course VIDEO AND NEW MEDIA
Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana
T +386 1 421 25 00
E dekanat@aluo.uni-lj.si
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana

Administration and technical services

DEAN’S OFFICE

Daša Bračko

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00
E dekanat@aluo.uni-lj.si

OFFICE FOR UNDERGRADUATE STUDIES

Barbara Kalan

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 01
E Barbara.Kalan@aluo.uni-lj.si

Office hours

Monday: 10.00 – 12.00
Tuesday: 10.00 – 12.00
Wednesday: 14.00 – 17.00
Thursday: 10.00 – 12.00
Friday: no office hours

OFFICE FOR POSTGRADUATE STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION

Jasmina Zajc

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 02
E podiplomski@aluo.uni-lj.si

Office hours

Monday: 10.00 – 12.00
Tuesday: 10.00 – 12.00
Wednesday: 14.00 – 17.00
Thursday: 10.00 – 12.00
Friday: no office hours

OFFICE FOR DOCTORAL STUDIES

Snežana Jurić Pangeršič

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 14
E Snezana.JuricPangersic@aluo.uni-lj.si

PROJECT OFFICE – COMMUNICATIONS

Sara Bešlin Vatovec

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 22
E pr@aluo.uni-lj.si
E Sara.BeslinVatovec@aluo.uni-lj.si

PROJECT OFFICE – PROJECTS

Mateja Vidrajz (odsotna)

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 15
E Mateja.Vidrajz@aluo.uni-lj.si

Samo Klemenčič

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 15
E Samo.Klemencic@aluo.uni-lj.si

HR DEPARTMENT

Nina Gršič

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 07
E Nina.Grsic@aluo.uni-lj.si

FINANCIAL AND ACCOUNTING OFFICE

Darija Tratnik

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 04
E Darija.Tratnik@aluo.uni-lj.si

Barbara Primožič

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 03
E Barbara.Primozic@aluo.uni-lj.si

PUBLIC PROCUREMENT AND PURCHASING DEPARTMENT

Roman Štrovs

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 06
E Roman.Strovs@aluo.uni-lj.si

IT DEPARTMENT

Klemen Hodžić

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 30
E Klemen.Hodzic@aluo.uni-lj.si

OFFICE OF DESIGN DEPARTMENTS

Urška Vavpotič

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 20
E Urska.Vavpotic@aluo.uni-lj.si

TECHNICAL EMPLOYEES (ERJAVČEVA CESTA)

Admir Ganić

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 12
E Admir.Ganic@aluo.uni-lj.si

Tomaž Furlan

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00
E Tomaz.Furlan@aluo.uni-lj.si

TECHNICAL EMPLOYEES (DOLENJSKA CESTA)

Miha Benedičič

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 28
E Miha.Benedicic@aluo.uni­-lj.si

Vasja Stojanovski

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 24
E Vasja.Stojanovski@aluo.uni-lj.si

TECHNICAL SUPPORT (ERJAVČEVA CESTA)

Igor Jeraj

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 00
E Igor.Jeraj@aluo.uni-lj.si

TECHNICAL SUPPORT (DOLENJSKA CESTA)

Peter Pulin

Dolenjska 83
1000 Ljubljana

T +386 1 421 25 25
E Peter.Pulin@aluo.uni-lj.si

Erjavčeva cesta 23

ERJAVČEVA

University of Ljubljana

Academy of Fine Arts and Design

DEPARTMENT FOR PAINTING
DEPARTMENT FOR SCULPTURE
Erjavčeva cesta 23
1000 Ljubljana
T +386 1 421 25 00

E dekanat@aluo.uni-lj.si

Dolenjska cesta 83

DOLENJSKA

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

ODDELEK ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE
ODDELEK ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
T +386 1 421 25 20
Tobačna ulica 5

TOBAČNA

University of Ljubljana

Academy of Fine Arts and Design

DEPARTMENT FOR CONSERVATION
DEPARTMENT FOR PAINTING, course VIDEO AND NEW MEDIA
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana