prof. Zmago Lenárdič

Zmago Lenárdič se je rodil leta 1959 v Ljubljani. Med letoma 1979 in 1984 je študiral filozofijo in sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, po diplomi iz sociologije pa še slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1988 mu je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani podelila študentsko Prešernovo nagrado. Leta1989 je bil sprejet v Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov. Od istega leta je deloval tudi kot član eksperimentalnega gledališča Glej ter kot soustanovitelj društva Galerije GT. Krajše obdobje je poučeval na Srednji aranžerski šoli v Ljubljani. Leta 1992 je dobil štipendijo DAAD v Atelierhaus Worpswede, Worpswede. V 15-letnem delovanju samostojnega delavca na področju kulture je deloval doma in v tujini, prejel več strokovnih nagrad, predstavljal Slovenijo v mednarodnem prostoru na simpozijih in kulturnih prestolnicah (Kopenhagen) ter umetniških rezidencah (Worpswede, Kleinsassen, New York, Düsseldorf), predvsem pa ustvarjal umetniška dela, ki se izmikajo obstoječim in znanim paradigmatskim vzorcem domače likovne scene. Od leta 2003 je zaposlen na ljubljanski Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, dela kot izredni profesor na Oddelku za slikarstvo. Leta 2004 mu je Mestna občina Ljubljana podelila Župančičevo nagrado za izjemne dosežke v kulturi, leta 2012 pa je prejel Jakopičevo nagrado. Od leta 2011 predstojnik Oddelka za slikarstvo na ALUO.

 

REFERENCE 2010–2014

Samostojne razstave

2010 Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, Podrsavanje / Shuffle
2011 Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac, Second Life
2013 Nova Gorica, Mestna galerija Nova Gorica, Osebni laboratorij / Personal Lab
2014 Ljubljana, Galerija Equrna, LOVE IS OVER
Trbovlje, Nova galerija DDT, Red Bull Politics

 

Skupinske razstave

2010 Ljubljana, Galerija ŠKUC, IMAGINE!
Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti, Sedanjost in prisotnost,
2011 Ljubljana, Galerija Equrna, 16/16, Okus po slikarstvu
2012 Maribor, Umetnostna galerija Maribor + Slavija No 11 / UGM Maribor Art Gallery + Slavija No 11, Skoraj pomlad. / Almost Spring. – 100 let slovenske umetnosti / 100 years of Slovene Art
Beograd, Gallery Third Belgrade, Between the real and reality (topography of private/public space)
Trieste, Maremetraggio Festival, “IT’S ALL RIGHT”, Slovenia Play_01 (Z.L.: Suicide)
2013 Ljubljana, Mestna galerija, 50 let Mestne galerije v Ljubljani / 50 Years of Ljubljana City Art Gallery
2014 Ljubljana, Galerija Equrna, Umetnost osvobaja / Kunst macht frei
Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 60! PANORAMA
Wien, Galerie Photon, Die Perspektiven der Stadt / Perspektive mest

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Poleg poglobljene ravni poučevanja slikarske problematike, se v tem letniku posveča dodatna mentorska pozornost osebnim nagnjenjem in preferencam študentov pri njihovi kreaciji avtonomnih likovnih del in osebnega izraza. Študent pridobi izkušnjo razlikovanja in primerjave zgodovinskih slogovnih sprememb, ki se nanašajo na koncept slikovne ploskve kot pokončne površine, v katero vstopamo s svojim telesnim križem. Spozna tehnike kolaža (dekolaža), asemblaža in (foto)montaže, ki temeljijo na vzpostavljanju razlik kot pogoju celote ter se posveča raziskovanju in razumevanju modernistične in postmodernistične umetnosti. V okviru rednega ateljejskega študija pripravi študent dela za uspešno opravljanje diplome na BA stopnji.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Odnos med barvo in obliko v mojem (kolažnem) slikarstvu / Stanislav Makuc; mentor Zmago Lenárdič, somentor Jožef Muhovič, 2014
  • Lepotni ideal v umetnosti in družbenem kontekstu / Andreja Srna; mentor Zmago Lenárdič, somentor Jure Mikuž, 2014
  • Formalno in semantično plastenje slike v moji ustvarjalnosti / Drago Leskovar; mentor Zmago Lenárdič, somentor Jožef Muhovič, 2014
  • Moja likovna interpretacija ameriških sanj / Andraž Šereš; mentor Zmago Lenárdič, somentor Jure Mikuž. 2014
  • Abstrakcija v sodobnem družbenem kontekstu / Barbara Drev; mentor Zmago Lenárdič, 2012
  • Podoba živali v postmoderni umetnosti / Simon Lavrič; mentor Zmago Lenárdič, 2012

Magistrska dela:

  • Slika spremembe / Saša Furlan; mentor Zmago Lenárdič, 2012
  • Abstrahiranje in deformacija oblik v mojem slikarstvu / Gregor Pratneker; mentor Zmago Lenárdič, somentor Jožef Muhovič, 2012
  • Slikarstvo z namenom / Blažek Miran; mentor Zmago Lenárdič, 2011
  • Fotoslika / Uroš Potočnik; mentor Zmago Lenárdič; 2011