prof. mag. Žiga Kariž

Žiga Kariž (1973) je slovenski vizualni umetnik, ki deluje na presečišču klasične vizualne umetnosti, predvsem slikarstva, konceptualne umetnosti in novih medijev. Svoja dela razstavlja po vsem svetu. Od leta 2010 deluje kot profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in (pri prof. Bojanu Gorencu) zaključil magistrski študij.
Živi in dela v Ljubljani.

zigakariz.com

 

REFERENCE 2008–2013

Samostojna razstava

2011 – Lost Paradise, Moderna galerija, auditorium, Ljubljana, Slovenija (samostojna razstava v sodelovanju z Vasjo Cencičem)

Skupinske razstave

2013 – Dear Art, Calvert 22, London, Velika Britanija
Reality Is Not Enough, Moscow Museum of Modern Art, Moskva, Rusija
2011 – Art is not Cosa Nostra, Italijanski pavilion, 50. beneški bienale, Benetke, Italija
Scenarios About Europe, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, Nemčija
The Present and Presence, Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Ljubljana, Slovenija
2010 – Hočemo biti svobodni, kot so bili očetje, MGLC, Ljubljana, Slovenija
2008 – transmediale.08 – CONSPIRE…, Das Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Nemčija

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnovne parametre gradnje likovnega prostora in njegovega pomena za umetniško razumevanje in občutenje sveta. Spozna osnovne načine in pripomočke za predstavljanje tretje dimenzije na dvodimenzionalni površini (viziranje, perspektiva, prostorski ključi) in razume pomen obravnavanja formata kot primarne risbe. Osvoji risanje in slikanje predmetov, figur in prostora kot tridimenzionalnih oblik, ki se projicirajo na dvodimenzionalno površino tako, da prek razvidnosti izpostavljenih razmerij (ki so tudi značilnosti predmeta upodobitve) omogočajo predstavo in iluzijo dejanskega predmeta in prostora. Spozna barvne značilnosti, barvne kontraste in vlogo lokalne barve, ki predstavlja vidno zaznavo predmeta.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Plastena panorama: analiza lastnega dela / Nastja Mezek; mentor Žiga Kariž, 2013
  • Sinteza med predmetnim in abstraktnim v slikovnem polju skozi analizo lastnega dela in del izbranih / Anamari Hrup; mentor: Žiga Kariž, somentorica Uršula Berlot, 2012