doc. dr. Tomislav Vignjevič

PREDMETI

Kiparstvo
Podiplomski študijski program

Predmet predstavlja pregled kiparskih teorij modernizma in sodobnega kiparstva, njegove specifike, družbene implikacije in njegovo umeščenost znotraj sistema umetnosti in sodobne družbe. Vključuje obravnavo teorije in umetniški pristopi v kiparstvu od poznega devetnajstega stoletja do sodobnosti, ko se uveljavijo številni povsem novi pristopi, kot so instalacija, multimedijsko nadgrajevanje kiparskega umetniškega izražanja, družbena skulptura in umetnost v javnem prostoru. Študent spozna formalne značilnosti posameznega gibanja in usmeritve kot tudi njene povezave z družbenim okvirom, v katerih nastajajo, in povezanost z drugimi mediji in zvrstmi likovne umetnosti. Spozna položaj kiparske forme v sodobni družbi in »novih medijih«. Predavanja dopolnjuje seminar, v katerem študent samostojno predstavi izbrano temo s področja, ki ga obravnava predmet.