asist. Tanja Semion Šantić

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent spozna osnovne pojme, potrebne za kreativno manipulacijo mnogoterosti pojava barve-barvna terminologija, barvni krogi, barvne harmonije (analogna, komplementarna, uravnovešena, dominantna), barvni akordi, barvno stopnjevanje, uniformirane kromatske skale, barvni iluzionistnični efekti (atmosferski, globinski, plastični, bleščeči, luminozni, svetlobe in sence, transparentnosti, teksture in barvne palete ipd.). Študent pridobi znanje o zaznavi, kogniciji, barvnih razmerjih oz. barvne harmonije, ki je konkretna osnova za vse nadaljnje interpretacije, razumevanje in uporabnost barve pri vseh zvrsteh oblikovanja in slikanja.