prof. Radovan Jenko

Radovan Jenko se je rodil v Celju leta 1955. Diplomiral je junija 1981 na varšavski Akademiji lepih umetnosti na oddelku za grafiko. Po študiju se je zaposlil v celjskem Aero Design, kjer je delal do 1986, ko je pridobil status svobodnega umetnika, ki ga je imel do leta 1998. Leta 1991 je začel poučevati na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je zaposlen od leta 1998; od leta 2004 ima status rednega profesorja. Od leta 2012 je član AGI (Alliance Graphique internationale).

Ukvarja se z oblikovanjem vizualnih komunikacij s poudarkom na ilustraciji. Je avtor knjige Vizualno razmišljanje (Založba Sanje, 1999), publikacij Posters, Affiches, LaLook Editions, 2005 in The Shape of the Atmosphere, LaLook Editions, 2012. Njegova besedila so objavljena v mnogih strokovnih publikacijah, za svoje delo pa je prejel tudi številne nagrade, med njimi: srebrno medaljo na Toyama Poster Triennial, 2012; prvo nagrado na ZGRAF 2012, Hrvaška; šest Brumnovih nagrad na bienalih vidnih sporočil Slovenije med letoma 2005–2013; prvo nagrado na trienalu ekoloških plakatov v Kharkovu, Ukrajina; srebrno kocko na ADC New York, 1991; zlato ptico 1982; in nagrado Prešernovega sklada 1991.

Večkratni član mednarodnih žirij na bienalih in trienalih po svetu, v letih 2013 in 2008 član mednarodne žirije na l’Academie Julian ESAG Penninghen, Paris, Francija. Kot mentor je sodeloval in vodil študijska projekta Samosvoji, nezasvojeni (problem odvisnosti od drog) ter Sporočilo v steklenici (problem in informacija o pitju alkohola). Leta 2013 je bil mentor na študentski delavnici na École Íntuit Lab v Aix en Provence, Francija.

Njegova dela (plakati) so v stalnih zbirkah različnih ustanov: Israel Museum, Jerusalem; Die Neue Sammlung, Munchen, Nemčija; Dansk Plakatmuseum, Aarhus, Danska; Kunstmuseum Dieselkraftwerk, Cottbus, Nemčija; Muzej plakata Wilanow, Varšava, Poljska; Fort Collins, Colorado, ZDA; MoMA, New York, ZDA; Kiev, Ukrajina …

V novembru 2012 je kot eden izmed šestih povabljencev sodeloval na razstavi (Sever-Jug-Vzhod-Zahod) na Mois du graphisme d’Echirolless, Francija. Ministrstvo za kulturo Francije pa ga je leta 2013 povabilo na razstavo »Pariz vabi svet« in k izdelavi plakata na temo »Pariz proslavlja«.

V letu 2003 je s skupino kolegov ustanovil Fundacijo Brumen (neprofitno fundacijo za promocijo oblikovanja, ki je do sedaj uspešno organizirala šest Bienal vidnih sporočil Slovenije). Od leta 2009 je tudi ustanovitelj in umetniški vodja Poster festivala Ljubljana s poudarkom na študentskih delavnicah.

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent razvija ustvarjalne sposobnosti likovnega izražanja misli, čustev in sporočil. Spozna osnovna likovna sredstva in izrazne tehnike v oblikovanju vizualnih komunikacij. Razume vloge in načine delovanja vizualnih znakov v komuniciranju ter vzajemnosti delovanja komunikacijskih znakov in likovno izraznih sredstev. Usposobi se za občutljivo in domiselno likovno izražanje misli in idej ter pretvorbo vizualne realnosti v likovni jezik. Študent pridobi osnovno znanje uporabe grafično oblikovalskih računalniških programov in spozna druga orodja ter sredstva za likovno izražanje. Študent se nauči oblikovati slikovne znake v različnih grafičnih tehnikah in stopnjah redukcije.

Študent spozna različne načine oblikovanja ilustratorske zamisli in njene pretvorbe v likovno delo. Spozna osnovne ilustracijske in grafične tehnike ter orodja, zakone organizacije vidnega polja, interpretacijo lastne podobe v perorisbi, akvarelu, temperi in akrilu, mimetično slikanje živali, rastlin, žuželk, mineralov in gradiv v različnih agregatnih stanjih, slikanje v naravi in v grafičnih interpretacijah. Spozna in prepozna stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije ter zakonitosti visokega, globokega in ploskega tiska.

Pri predmetu študent spozna temeljna področja ilustracije in uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma in dojame ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega. Spozna in prepozna tudi stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Študent obvladuje različne žanre in razvija senzibilnost za smiselno in učinkovito uvajanje lastnega stila.

Predmet se osredotoča na pridobivanje znanja o načrtovalskih, metodoloških, funkcionalnih, likovno izraznih in tehnoloških vidikih oblikovanja osnovnih sporočilnih sredstev ter razvijanje individualnih ustvarjalnih sposobnosti. Študent se nauči analizirati sporočilni problem in ustvarjalnega, likovnega izražanja danih vsebin. Obvlada različne izrazne tehnike, spozna različne oblikovalske in likovne elemente vidnih sporočil ter funkcionalne in sporočilne lastnosti osnovnih komunikacijskih sredstev. Nauči se uporabljati računalniške programe Illustrator, InDesign, Photoshop.

Poglabljanje in razširjanje znanja in sposobnosti iz predhodnih letnikov. Študent razvija likovno izrazne ustvarjalne sposobnosti, pridobiva načrtovalsko ter metodološko znanje za reševanje vsebinsko in strukturalno zahtevnejših projektnih nalog. Razvija zavest o pomembnosti zgodovine oblikovanja za refleksijo in kritični odnos do sodobnega grafičnega oblikovanja in lastnega ustvarjalnega dela. Poglablja znanja in sposobnosti v izbranih izraznih tehnikah vizualnega komuniciranja ter zahtevnejših sestavljenih in serijskih komunikacijskih sredstev, kot so knjiga, katalog, serija oglasov, serija plakatov, embalaža, komunikacijska akcija in celostna podoba. Nauči se kritično analizirati izbrana področja, obdobja in pomembne avtorje vizualnih komunikacij.