doc. mag. Metod Frlic

Metod Frlic se je rodil leta 1965. Leta 1988 je diplomiral iz kiparstva pri prof. Luju Vodopivcu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Študij je nadaljeval na specialki ALU in magistriral pri istem profesorju leta 1996. Svoje izobraževanje je nadaljeval v Nemčiji na Atelierhaus Worpswede (1995) in na Japonskem na S-Air, Sapporo Artist in Residence (2000).

Sodeloval je na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah doma in po svetu ter za svoje delo prejel številne nagrade.

 

REFERENCE 2008–2013

Samostojne razstave

2009: Ljubljana; Stekleni atrij v Mestni hiši, Dialog
2013: Majšperk, Tovarna umetnosti (skupaj z Huiqin Wang), Restless Wandering

Javne postavitve

2008: Fontana »POMLAD«, Trzin
2009: Portret STANETA KAVČIČA, Ljubljana
2010: »VODNJAK LJUBEZNI V ČASU MURENČKOV«, Gorenja vas
Portret dr. JANKA ŠLEBINGERJA, Gornja Radgona
2011: Kip »POLJUB«, Gornja Radgona (mestni park)
2013: Kip »SRCE«, Vrsar (atrij osnovne šole)
2014: Portret VIKTORJA KOCIJANČIČA, Škofja Loka

Skupinske razstave

2008: Nagrajenci zadnjih treh Majskih salonov; Galerija ZDSLU, Ljubljana
GENIUS LOCI LERA 2007; »Caserma«, Sečoveljske soline na Leri
ASIA PRINT ADVENTURE ’08 IN OTOINEPPU, Otoineppu, Japonska
2011: »VIŠE OD FORME« skulpture, Kraguljevac, Galerija Mostovi Balkana
2012: Pot skozi skulpturo, Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana
»ARTS FESTIVAL 2012« China Art Weekly, Lan Zhou
2013: »MATERIALNOST«, Kibla Portal (selekcionirana razstava), Maribor

Projekti

2009: Delavnica v kamnu, Sežana
2010: Delavnica v kamnu, Sežana
Delavnica odlivanje brona, Gora pri Komendi
2011: Delavnica v kamnu, Sežana
Delavnica odlivanje brona, Gora pri Komendi
Natečaj »CUBIS« z razstavo CESARSTVO ČUTIL, Šenčur
Mednarodna študentska kiparska šola v kamnu Montraker, Vrsar
2012: Delavnica v kamnu, Sežana
Delavnica odlivanje brona, Gora pri Komendi
Mednarodna študentska kiparska šola v kamnu Montraker, Vrsar
2013: Delavnica odlivanje brona, Gora pri Komendi
Mednarodna študentska kiparska šola v kamnu Montraker, Vrsar
2014: Delavnica odlivanje brona, Gora pri Komendi
Mednarodna študentska kiparska šola v kamnu Montraker, Vrsar

PREDMETI

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Predmet razvija sposobnost uporabe različnih materialov in tehnik pri kiparskem kreativnem delu, kar pomeni, da študent osvoji teoretične osnove in praktično delo z različnimi kiparskimi materiali. Razvije znanje in občutek za postopnost, logiko in faznost pri delu ter različne načine aplikativnega načrtovanja dela in strateškega mišljenja. Študent pridobi znanje o pravilni izbiri in uporabi tehnik dela ter izbiri ustreznega materiala pri ateljejskem delu. To se dosega skozi praktične izkušnje in aplikacije pri delu z osnovnimi kiparskimi materiali in tehničnimi pripomočki pri delu z njimi.

Študent s teoretičnim znanjem in praktično uporabo tehnoloških vsebin lažje umešča lastna dela v kiparsko prakso. Zato razvija uvid v različne rabe tehnoloških postopkov in sredstev v kiparstvu in likovni umetnosti. Študent pridobi novo znanje o tehnoloških postopkih in pristopih, ki se uporabljajo v kiparstvu. Spozna sredstva in tehnologije ter se usposobi za njihovo pravilno uporabo pri izvedbi ateljejskega dela. Študent osvoji osnove dela z bronom, kovinami in kamnom. Spozna pravilno uporabo tehnik dela ter ustrezno izbira materiale s strateškim načrtovanjem dela – zlasti pri klesanju kamna in ulivanju brona. Sposoben je pravega izbora kovin in/ali uspešne kombinacije kovin ter njihove aplikacije v konkretni kiparski praksi. Upošteva zakonitosti materialov in tehnik, ki neposredno ali posredno vplivajo na izpeljavo ideje oz. njeno materializacijo.

Podiplomski študijski program

Pri predmetu študent pridobi poglobljeno poznavanje materialov ter obvladovanje tehnik ravnanja z njimi. Pridobi rutinsko obvladanje materialnosti za samostojno kreiranje artefakta in zna samostojno načrtovati ustvarjanje ter zaporednost ali vzporednost procesov izdelave artefakta. Študent nadgradi poznavanje in obvladovanje klasičnih kiparskih materialov in novih materialov iz umetnih mas pri kreativnem delu ter je sposoben izdelovanja kalupov iz trdih ali mehkih materialov. Obvlada ulivanje materialov in njihovo utrjevanje ter se spozna z uporabo računalniškega jezika za 3D modeliranje, kar odpira nova razmišljanja. Predmet tudi omogoča kombiniranje gradnje kiparske forme, npr. povezava računalniške in fizične izdelave.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Pri predmetu študent pridobi poglobljeno poznavanje materialov ter obvladovanje tehnik ravnanja z njimi. Pridobi rutinsko obvladanje materialnosti za samostojno kreiranje artefakta in zna samostojno načrtovati ustvarjanje ter zaporednost ali vzporednost procesov izdelave artefakta. Študent nadgradi poznavanje in obvladovanje klasičnih kiparskih materialov in novih materialov iz umetnih mas pri kreativnem delu ter je sposoben izdelovanja kalupov iz trdih ali mehkih materialov. Obvlada ulivanje materialov in njihovo utrjevanje ter se spozna z uporabo računalniškega jezika za 3D modeliranje, kar odpira nova razmišljanja. Predmet tudi omogoča kombiniranje gradnje kiparske forme, npr. povezava računalniške in fizične izdelave.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Ulivanje brona v keramične kalupe po metodi izginulega voska / Bojan Puklavec; mentor Metod Frlic, 2014
  • Smisel kamnitega zvona / Jernej Maučec; mentor Metod Frlic, 2012