doc. mag. Marija Nabernik

Diplomirala leta 2007 iz grafičnega oblikovanja na ALUO, kjer leta 2012 tudi magistrira s področja ilustracije. Poleg pedagoškega dela na ALUO se profesionalno ukvarja z znanstveno ilustracijo. Svoja dela razstavlja tako doma kot tudi v tujini.

 

REFERENCE (izbor)

• Il·lustraciencia (mednarodna nagrada za znanstveno ilustracijo, 4. izdaja), uvrstitev v selekcijo s pohvalo, Barcelona, Španija, 2016
• Il·lustraciencia 3, MUNCYT Coruña (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), A Coruña, selekcionirana razstava, Španija, 2015
• TRENUTEK. AUGENBLICK. MOMENT. Koroška galerija likovnih umetnosti, izbrana dela koroških likovnih umetnikov, Slovenj Gradec, 2013

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna temeljna področja ilustracije ter uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma. Študent pridobi znanje o pomenu likovne konceptualizacije in materializacije. Spozna posebnosti izraza v ilustratorskih panogah in v oblikovanju nasploh. S pomočjo analize razvoja ilustracije in avtorjev raziskuje pojavne oblike delovanja in jih preverja z lastnim delom. Študent spozna ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega, nauči se prepoznavati stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Nauči se razumevanja in uporabe likovne morfologije, zna uporabljati likovno sintakso, načrtovati serije ilustracij in razvijati lasten stil.

Podiplomski študijski program

Študent pri predmetu pridobi predvsem razumevanje in poznavanje idejno konceptualnih, tehnološko izvedbenih in likovno estetskih principov ilustracije, razumevanje njene vloge v sodobnih medijih, hkrati pa se usposobi za samostojno ustvarjalno delo na tem področju. Študent izbere enega od modulov, ki jih predmet ponuja: Ilustracija, Strip ali Filmska animacija. Pri svojem delu v sodelovanju z mentorjem izvede operacije vse od konceptualiziranja zamisli do načrtovanja in materializacije ilustratorsko oblikovalskega dela. Poseben poudarek je dan na oblikovanje študentovega lastnega likovnega in narativnega izraza.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri predmetu pridobi predvsem razumevanje in poznavanje idejno konceptualnih, tehnološko izvedbenih in likovno estetskih principov ilustracije, razumevanje njene vloge v sodobnih medijih, hkrati pa se usposobi za samostojno ustvarjalno delo na tem področju. Študent izbere enega od modulov, ki jih predmet ponuja: Ilustracija, Strip ali Filmska animacija. Pri svojem delu v sodelovanju z mentorjem izvede operacije vse od konceptualiziranja zamisli do načrtovanja in materializacije ilustratorsko oblikovalskega dela. Poseben poudarek je dan na oblikovanje študentovega lastnega likovnega in narativnega izraza.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri predmetu pridobi predvsem razumevanje in poznavanje idejno konceptualnih, tehnološko izvedbenih in likovno estetskih principov ilustracije, razumevanje njene vloge v sodobnih medijih, hkrati pa se usposobi za samostojno ustvarjalno delo na tem področju. Študent izbere enega od modulov, ki jih predmet ponuja: Ilustracija, Strip ali Filmska animacija. Pri svojem delu v sodelovanju z mentorjem izvede operacije vse od konceptualiziranja zamisli do načrtovanja in materializacije ilustratorsko oblikovalskega dela. Poseben poudarek je dan na oblikovanje študentovega lastnega likovnega in narativnega izraza.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna različne načine oblikovanja ilustratorske zamisli in njene pretvorbe v likovno delo. Spozna osnovne ilustracijske in grafične tehnike ter orodja, zakone organizacije vidnega polja, interpretacijo lastne podobe v perorisbi, akvarelu, temperi in akrilu, mimetično slikanje živali, rastlin, žuželk, mineralov in gradiv v različnih agregatnih stanjih, slikanje v naravi in v grafičnih interpretacijah. Spozna in prepozna stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije ter zakonitosti visokega, globokega in ploskega tiska.

Študent spozna temeljna področja ilustracije ter uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma. Študent pridobi znanje o pomenu likovne konceptualizacije in materializacije. Spozna posebnosti izraza v ilustratorskih panogah in v oblikovanju nasploh. S pomočjo analize razvoja ilustracije in avtorjev raziskuje pojavne oblike delovanja in jih preverja z lastnim delom. Študent spozna ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega, nauči se prepoznavati stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Nauči se razumevanja in uporabe likovne morfologije, zna uporabljati likovno sintakso, načrtovati serije ilustracij in razvijati lasten stil.

Pri predmetu študent spozna temeljna področja ilustracije in uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma in dojame ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega. Spozna in prepozna tudi stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Študent obvladuje različne žanre in razvija senzibilnost za smiselno in učinkovito uvajanje lastnega stila.

Študent spozna temeljna področja ilustracije in osnovne sestavine, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma. Študent dojame ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega in spozna stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Spozna posebnosti izraza v ilustratorskih panogah in v oblikovanju na sploh. S pomočjo analize razvoja ilustracije in avtorjev raziskuje oblike delovanja in jih preverja z lastnim delom. Študent obvladuje različne žanre in razvija senzibilnost za smiselno in učinkovito uvajanje lastnega stila.

Podiplomski študijski program