doc. dr. Katja Kavkler

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Študent se pri predmetu seznani z možnostmi kemijske in fizikalne analize umetnin, pri čemer se ne posega v njihovo celovitost. Poleg tega pridobi znanje o monitoringu okolja, v katerem se umetnina nahaja, na osnovi česar lahko načrtuje optimalne pogoje hranjenja umetnine. Nauči se definirati analizni problem na podlagi poznavanja materialne umetnine, izbrati primerno analizno metodo, izbrati primerno metodo monitoringa muzejskega okolja in interpretirati rezultate ter nato uporabiti pridobljene rezultate pri konservatorsko-restavratorskem delu.