prof. Jure Miklavc

Jure Miklavc je diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in je eden najvidnejših strokovnjakov na področju industrijskega oblikovanja z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v praksi. Vodi Studio Miklavc – oblikovalski studio, ki je specializiran za področje industrijskega oblikovanja, vizualnih komunikacij, razvoja blagovnih znamk in svetovanja. Studio uspešno sodeluje z različnimi domačimi in tujimi naročniki s področja gospodarstva, kulture ali javne uprave. V zadnjem času največ razvijajo rešitve na področju zdravstva, osvetlitve, elektronskih naprav, uporabniških vmesnikov, transporta, pohištva in strojegradnje. Še posebej so uspešne rešitve, ki so jih razvijali na področju obutve za tek na smučeh za podjetje Alpina. Ti izdelki zavzemajo tretjinski svetovni tržni delež in so eni izmed globalno najbolj prepoznavnih izdelkov. Studio je v letu 2014 začel sodelovati s svetovno prepoznavnim in uglednim italijanskim podjetjem Bimota, ki izdeluje prestižna motorna kolesa. Posebej odmevne so tudi domače in tuje postavitve razstav, ki jih je zasnoval studio.

Miklavc poučuje na ALUO že od leta 1998, najprej kot zunanji sodelavec in od leta 2001 kot asistent pri izrednem profesorju Janezu Smerdelju. Od leta 2012 vodi svoj seminar in je vodja smeri Industrijsko oblikovanje. Od leta 2013 je tudi član mednarodne žirije za prestižno nagrado Red dot product design v Essnu in v letu 2014 tudi član mednarodne žirije Red dot design concept v Singapurju.
Miklavc je za svoja dela prejel številne mednarodne oblikovalske nagrade in njegovi izdelki so bili razstavljeni na številnih mednarodnih dogodkih in razstavah.

 

REFERENCE 2008–2013

 1. Nagrada Red dot award: product design, Essen, 2008, čevlji za tek na smučeh Alpina Elite
 2. Nagrada Good design award, Chicago, 2009, izdelki in blagovna znamka Binom
 3. Nagrada Red dot award: product design, Essen, 2009, izdelki in blagovna znamka Binom
 4. Red dot award: product design, Essen, 2010, čevlji za tek na smučeh Alpina Promise
 5. Nagrada Prešernovega sklada, 2011

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Namen predmeta je seznaniti študente s potekom magistrskega študija, pripravo metodologije in cilji magistrske naloge. Prvi del predstavlja uvod v magistrski študij – vpogled v potek študija. Drugi del je zasnova poteka magistrske naloge – celovit vpogled v izdelavo magistrske naloge, izbira teme in oblikovanje vsebinskih smernic. Tretji del je uvod v raziskave v oblikovanju in zajema uvajanje študenta v raziskovalno-načrtovalno dejavnost, metode zbiranja in obdelave podatkov, predstavitev raziskovalne dejavnosti za načrtovanje.

Namen predmeta je usposobiti študente za samostojno ali timsko delo na domačih in tujih interdisciplinarnih projektih industrijskega oblikovanja. Študij na podiplomski stopnji je usmerjen v poglobljeno delo na nalogah, ki so lahko usmerjene v raziskovalno delo na kompleksnejših (sistemskih) konkretnih problemih ali v eksperimentalno / konceptualno smer razvoja. Študent se skozi delo nauči obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in biti sposoben tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in ne-tehnične rešitve.

Študenta se spodbuja v senzibilnost za iskanje odgovorov na pereče družbene probleme. Nauči se razumevanja industrijskega oblikovanje v širšem kontekstu in postane sposoben pravilno pozicionirati njegovo vlogo v okviru gospodarstva ali družbe.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • One man brand / Jurij Lozič; mentor Jure Miklavc, 2012
 • Naprava za samokontrolo bolezenskega stanja pljučnih bolnikov / Borut Keržič; mentor Jure Miklavc, 2012
 • Oblikovanje po meri človeka: ilustrirani učbenik s področja ergonomije za oblikovalce / Tjaša Kermavnar; mentor Metoda Dodič Fikfak / somentorja Tomato Košir in Jure Miklavc, 2012
 • Uživanje hrane in pijače na plovilu / Tanja Lavrenčič; mentor Jure Miklavc, somentorica Barbara Predan, 2013
 • Igrača, ki si jo otrok naredi sam / Breda Klančič; mentor Jure Miklavc, somentorica Barbara Predan, 2013
 • Upravljanje z vodo / Jože Carli; mentor Jure Miklavc, 2014
 • Inteligentna kosilnica / Silva Cimperman; mentor Jure Miklavc, 2014
 • Servirni set za prehrano na letalih in oblikovanje storitev, povezanih z njegovo uporabo in prezentacijo / Luka Gorišek; mentorja Janez Smerdelj, Jure Miklavc, 2014
 • Rešitev za prenos stvari na plažo / Nena Miloš; mentor Jure Miklavc, 2014
 • Kokpit jadrnice / Filip Đurić; mentor Jure Miklavc, 2014

Projekti:

 • 10. interni natečaj oblikovanja Gorenje za študente ALUO: Ljubiti preprostost, 2012
 • Episode VII: Designed by you / mentor doc. dr. Or Ettlinger, FA, 2013
 • Darilo slovenske arhitekture: Ivan Vurnik in Helena Kottler Vurnik v sodelovanju s Centrom arhitekture, 2014
 • E-nakup in/ali alternativna rešitev dostave na dom, Kreativni aluminij d.o.o, 2013
 • Oblikovanje na ALUO: 30 LET od ustanovitve Oddelka za oblikovanje na Univerzi v Ljubljani, 2014