prof. dr. Denis Trček

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Pri predmetu se študent seznani s temeljnimi principi delovanja informacijske tehnologije in sistemi za upravljanje zbirk podatkov, principi za digitalizacijo dokumentacije in obvladovanje digitalizirane dokumentacije. Študenta se usmerja k samostojni uporabi digitalizirane dokumentacije s poudarkom na konservatorsko-restavratorskih vidikih, k upravljanju zbirk podatkov in obvladovanju osnovnih računalniških komunikacij za potrebe dokumentalistike.