prof. Boštjan Botas Kenda

Prof. Boštjan Botas Kenda se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je iz založniške grafike na Istituto Europeo di Design v Milanu (Italija). Po študiju se je vključeval v izobraževalne procese kot predavatelj na različnih visokošolskih institucijah, tudi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je bil leta 2002 izvoljen v naziv docenta za oblikovanje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo. Od leta 1984 je delal kot samostojni grafični oblikovalec in pedagog, vse do redne zaposlitve na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani leta 2010, kjer je najprej deloval kot docent, od leta 2012 do 30. junija 2017 kot izredni profesor, od 1. julija 2017 pa kot redni profesor. Leta 2013 je nastopil tudi dekansko funkcijo, ki je trajala do 30. septembra 2017.

Leta 1994 je ustanovil studiobotas, prakso vizualnih komunikacij, predvsem grafičnega oblikovanja v arhitekturi, založniške grafike in oblikovanja razstav. Leta 2006 izide monografija studiobotas isbn 961-238-649-8, ki je pospremila pregledno razstavo v Cankarjevem domu v Ljubljani z naslovom Nevidno oblikovanje. Leta 2010 je predstavljal Slovenijo s projektom All shades of green na 12. beneškem bienalu arhitekture. Za svoja dela je prejel številne nagrade: leta 1997 Premio d’Arte Filatelica (Asiago), leta 2009 nagrado Najlepša slovenska knjiga (Ljubljana), leta 2013 Best of Alpe Adria Awards (Benetke), leta 2015 nagrado ADI Compasso d’oro – Design for Food and Nutrition (Milano) in leta 2017 Zlati svinčnik (Ljubljana).

Prof. Boštjan Botas Kenda je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za področje umetniškega dela v mandatnem obdobju od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021.

 

REFERENCE 2008–2014

monografije

  • Zakladi Slovenije, Cankarjeva založba, 2009

označevalni sistemi

  • Nordijski park Planica/Vlada RS/Abiro in AKKA/ natečaj 2009 prva nagrada

spletna mesta

embalaža

  • Vinske etikete IAQUIN/Elza Jakončič, 2009–2014

kovanec

  • spominski 2-evrski kovanec izdan ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske, Banka Slovenije, 2014

nagrade

  • Fundacija Brumen Gostosevci in Zavod Federacija, 2009
  • Najlepša slovenska knjiga Zakladi Slovenije in Knjiga, 2009
  • Mangiar’ Bene Premio Alpe Adria, najboljša etiketa Iaquin 2013 razstave
  • Vsi odtenki zelene, 12th Biennale di Venezia, Mostra di Architettura, Slovenski pavilion, Galleria A+A, Benetke, 2010
  • Jeste li mislili studiobotas? samostojna razstava, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2011

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent razvija ustvarjalne sposobnosti likovnega izražanja misli, čustev in sporočil. Spozna osnovna likovna sredstva in izrazne tehnike v oblikovanju vizualnih komunikacij. Razume vloge in načine delovanja vizualnih znakov v komuniciranju ter vzajemnosti delovanja komunikacijskih znakov in likovno izraznih sredstev. Usposobi se za občutljivo in domiselno likovno izražanje misli in idej ter pretvorbo vizualne realnosti v likovni jezik. Študent pridobi osnovno znanje uporabe grafično oblikovalskih računalniških programov in spozna druga orodja ter sredstva za likovno izražanje. Študent se nauči oblikovati slikovne znake v različnih grafičnih tehnikah in stopnjah redukcije.

Pri predmetu študent razvija oblikovalske veščine, poznavanje in obvladovanje tehnik ter spoznava principe in zakonitosti projektnega dela. Poudarek je na razvijanju grafično-oblikovalskih izrazoslovij, timskem delu in osebni komunikaciji med naročniki in sodelavci, saj se spozna z realnimi projektnimi procesi.

Predmet se osredotoča na pridobivanje znanja o načrtovalskih, metodoloških, funkcionalnih, likovno izraznih in tehnoloških vidikih oblikovanja osnovnih sporočilnih sredstev ter razvijanje individualnih ustvarjalnih sposobnosti. Študent se nauči analizirati sporočilni problem in ustvarjalnega, likovnega izražanja danih vsebin. Obvlada različne izrazne tehnike, spozna različne oblikovalske in likovne elemente vidnih sporočil ter funkcionalne in sporočilne lastnosti osnovnih komunikacijskih sredstev. Nauči se uporabljati računalniške programe Illustrator, InDesign, Photoshop.

Poglabljanje in razširjanje znanja in sposobnosti iz predhodnih letnikov. Študent razvija likovno izrazne ustvarjalne sposobnosti, pridobiva načrtovalsko ter metodološko znanje za reševanje vsebinsko in strukturalno zahtevnejših projektnih nalog. Razvija zavest o pomembnosti zgodovine oblikovanja za refleksijo in kritični odnos do sodobnega grafičnega oblikovanja in lastnega ustvarjalnega dela. Poglablja znanja in sposobnosti v izbranih izraznih tehnikah vizualnega komuniciranja ter zahtevnejših sestavljenih in serijskih komunikacijskih sredstev, kot so knjiga, katalog, serija oglasov, serija plakatov, embalaža, komunikacijska akcija in celostna podoba. Nauči se kritično analizirati izbrana področja, obdobja in pomembne avtorje vizualnih komunikacij.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

V tem obdobju je bil mentor in somentor več kot tridesetim diplomam in več kot deset magistrskih nalog na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za arhitekturo in Naravoslovno tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.