izr. prof. dr. Barbara Predan

Barbara Predan je teoretičarka, oblikovalka, ambasadorka projekta Design for Europe, soustanoviteljica društva Pekinpah in direktorica Inštituta za oblikovanje. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih besedil in štirih knjig. Uredila je deset knjig in kurirala osem razstav.

 

REFERENCE (izbor)

  • Barbara Predan, Petra Černe Oven, »Information design as a (r)evolutionary educational tool«, v: Alison Black, Paul Luna, Ole Lund, Sue Walker (ur.), Information Design: Research and Practice, Routledge, London, 2017
  • Petra Černe Oven, Barbara Predan, Oblikovanje agende ali Kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso, Fokus: storitveno in informacijsko oblikovanje, Društvo Pekinpah in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Ljubljana, 2013
  • Barbara Predan, »Design Theory in Slovenia: Mapping the Field«, Design Issues, Richard Buchanan, Bruce Brown, Dennis Doordan, Victor Margolin (ur.), Massachusetts Institute of Technology, MIT Press Journal, Cambridge, 2006