Linearna perspektiva v teoriji in praksi: univerzitetni učbenik

Uršula Berlot Pompe

ISBN: 978-961-7009-23-1

Leto izdaje: 2023

Št. strani: 118

Nakup/dostop: spletna knjigarna

Opis:

Univerzitetni e-učbenik je namenjen študentom univerzitetnega in visokošolskega študija umetnosti, da pridobijo teoretsko in praktično znanje perspektivičnega risanja.

V metodološkem smislu je učbenik zasnovan na osnovi interdisciplinarnega povezovanja in pretočnosti teorije v prakso; povezuje znanja likovne teorije, umetnostne teorije in zgodovine s področjem praktičnih risarskih načrtovalskih veščin. Ta pristop se zrcali v dvodelni zgradbi knjige, ki se v prvem delu posveti splošni temi iluzije v slikarstvu, oriše vrste prostorskih koncepcij v zgodovini slikarstva, likovne načine reprezentiranja globine v umetnosti s posebnim poudarkom na tistih pristopih, ki so vodili do razvoja sistematičnega nauka o linearni perspektivi v renesansi in ideje slike, zasnovane »kot okno, odprto v svet«. Drugi del učbenika podaja znanje in tehnična vodila za risarsko obvladovanje linearne perspektive v praksi. Osvetli razlike med naravno zaznavo globinske iluzije in shematično geometrijsko predstavitvijo prostora, ki temelji na projekciji opazovanja z enim očesom in abstrakciji sferičnega pogleda. Predstavljeni so temeljni elementi perspektivičnega risanja, uporaba projekcijske ravnine, načini konstruiranja dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih teles v perspektivi, konstruiranje prostora v eno- ali večbežiščni linearni projekciji, pravila zrcaljenja in konstruiranja senc v perspektivi.