Zaživel je Center ilustracije

Z veseljem objavljamo novico, da je svoja vrata odprl Center ilustracije, prostor, fizični in spletni, ki predstavlja, povezuje in izobražuje domače ustvarjalke in ustvarjalce s področja ilustracije. Vodi ga naša alumna Maša P. Žmitek, ki je magistrirala na smeri Ilustracija Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO.

Poslanstvo Centra ilustracije je, da splošno in strokovno javnost doma in v tujini seznanja s širokim in raznolikim poljem slovenske ilustracije, predstavlja njene aktivne ustvarjalce, ob tem pa obvešča o aktualnih dogodkih, povezuje prostore in organizacije ter skrbi za profesionalizacijo področja. Ponuja tudi pomembno novost, prvič na enem mestu združuje enotne predstavitve, reference in kontaktne podatke aktivnih domačih avtoric in avtorjev. Poleg tega so na spletnem mestu Centra zbrane informacije o študiju ilustracije in nagradah na tem področju, prinaša pa tudi druge novice o aktualnem dogajanju v ilustraciji doma in po svetu.

Kot poudarjajo na Centru, področje ilustracije pri nas ni tako razvito, kot bi lahko bilo, zato je pred nami še veliko dela. Med drugim nujno potrebujemo mlado generacijo raziskovalcev in kritikov na področju ilustracije, ki bodo pomagali reflektirati in iskati mesto domači ilustraciji tudi v mednarodnem prostoru. Nepogrešljiv del preteklosti, sedanjosti in prihodnosti slovenske ilustracije so seveda tudi naši študentke, študenti, alumni, pedagoginje in pedagogi, zato UL ALUO že zdaj na več ravneh sodeluje s Centrom ilustracije, v prihodnje pa si obetamo še tesnejše sodelovanje.

Center bo organiziral tudi neformalna izobraževanja za mlade avtorice in avtorje, pa tudi za publiko, odjemalce kulturno umetniških dobrin. Prvo izobraževanje bo potekalo v oktobru: Seminar s področja avtorskega prava za ilustratorke in ilustratorje.