Zasnova in oblikovanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti

Sodelujte pri zasnovi in preoblikovanju javnega prostora mesta!

Fakulteta za arhitekturo, UL, po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS, Direktorata za prometno politiko (MOPE DPrP) razpisuje anonimni študentski natečaj z uradnim nazivom ‘Estetska in funkcionalna integracija predpisanih označb projektov infrastrukture za pešce in kolesarje na urbano opremo’, v nadaljevanju: Zasnova in oblikovanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti.

Z natečajem se želi študente urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja in druge študente sorodnih študijev, vzpodbuditi k razmisleku o zasnovi izvirnih, smelih in trajnostnostnih rešitev za oblikovanje in umeščanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti sofinanciranih s sredstvi Evropske kohezijske politike, v javne prostore mesta, na elemente urbane opreme, mestne površine ali drugače, v smislu izboljšanja njihovega estetskega vidika, funkcionalnosti in prepoznavnosti označb.

Kdo?

Na anonimnem študentskem natečaju lahko sodelujejo študentje vseh letnikov urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja ter študentje drugih sorodnih študijev, ki se ukvarjajo z oblikovanjem ter urejanjem prostora in njegovih gradnikov, ter so na dan oddaje študentskega natečaja vpisani na dotični fakulteti v Republiki Sloveniji. Študentje lahko sodelujejo kot posamezniki ali kot avtorske skupine študentov.

Kdaj?

Rok za oddajo študentskega natečaja je 27. 11. 2023 ob 14:00. Več o oddaji natečajnih rešitev si lahko preberete v natečajni nalogi.

Več o poteku in vsebini študentskega natečaja in gradivih za oddajo natečajnih rešitev najdete tukaj.

 

Nagrade in priznanja:

1. nagrada         1.400,00 eur

2. nagrada         1.100,00 eur

3. nagrada          800,00 eur

Priznanje (5x)     400,00 eur

Vsi navedeni zneski so v neto vrednostih.

Ocenjevalna komisija:

Prof. mag. Vasa J. Perović, UL FA
Izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, UL FA
Prof. Boštjan Botas Kenda, UL ALUO
Darko Trajanov, MOPE DPrP Tadej Žaucer, MOPE DPrP

Konzultantje:

Asist. Katarina Čakš, UL FA
Prof. Domen Fras, UL ALUO
Asist. Jernej Kejžar, UL ALUO
Andraž Podvez, MOPE DPrP