Zaključek triletne mednarodne poletne šole Summer school Gradišče pri Divači

2. septembra 2023 se je pri cerkvi sv. Helene na Gradišču pri Divači odvil zaključek triletne mednarodne poletne šole konserviranja-restavriranja stenskih poslikav z naslovom Summer school Gradišče pri Divači, Church of St. Helen: Conservation-restoration of wall paintings, pri organizaciji katere je vsa tri leta sodeloval tudi Oddelek za restavratorstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO).

Delavnica, ki so se je vsako leto udeležili študentke in študenti Oddelka za restavratorstvo UL ALUO (pod vodstvom doc. dr. Blaža Šemeta), švicarske Univerze za uporabne znanosti in umetnosti – SUPSI iz Lugana, Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Akademije za likovno umetnost Univerze v Zagrebu in Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, je del širšega projekta, ki ga je Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ob podpori Občine Divača in Parka Škocjanske jame namenil izobraževanju študentov, izmenjavi strokovnih mnenj in izkušenj, obenem pa tudi restavriranju dragocenih stenskih poslikav v cerkvi sv. Helene iz leta 1490.

Prvo leto so se študenti posvetili preliminarnim raziskavam, lanska skupina se je lotila čiščenja poslikav, letos pa je bila v ospredju estetska prezentacija. Študentkam in študentom so pri delu poleg mentorjev pomagali še restavratorji z zavoda, ki bodo v prihodnjih letih obnovo fresk tudi dokončali.

V sklopu slavnostnega dogodka je bila predstavljena tudi nova mednarodna šola interpretacije (International Summer School on Conservation and Interpretation 2023), ki se je letos začela z dolgoročnim končnim ciljem vzpostavitve razpršenega muzeja o srednjeveških stenskih poslikavah v cerkvah na Gradišču, v Famljah in Naklem v Občini Divača, kar bo prvi tovrstni specializirani muzej na slovenskem.

Županja občine Divača Alenka Štrucl Dovgan je na dogodku povedala, da so domačini neizmerno hvaležni vsem, ki smo v cerkvici svete Helene na Gradišču pri Divači prepoznali zgodbo, ki jo lahko skupaj peljemo naprej, saj so s trudom in delom v teh treh letih poskrbeli, da se dediščina nadaljuje v sedanjost in ustvarja boljšo prihodnost.