Vpis v višje letnike 1. in 2. stopnje 2024/2025

Vpis 2., 3. letnikov 1. stopnje & vpis 2. letnikov 2. stopnje

Vpisno obdobje bo v sistemu VIS odprto od 2. 9. 2024 do 30. 9. 2024.

Vpis izbirnih predmetov bo odprt od 23. 9. 2024 (od 8:00 dalje) do 30. 9. 2024.

Vpis v študijsko leto 2024/2025 poteka elektronsko na spletni strani informacijskega sistema za študente VIS: https://visaluo.uni-lj.si/

Vpišete se preko računalnika od doma s potrditvijo vpisnega lista. V letošnjem študijskem letu vam vpisnega lista ni potrebno natisniti in poslati po pošti. Po vašem zaključku vpisnega lista v VIS-u bo vpis v roku 24 ur avtomatsko potrjen. Ko bo vaš vpis potrjen, si lahko sami kadarkoli natisnete neomejeno število potrdil o vpisu v VIS-u, in sicer v razdelku MOJI PODATKI/Potrdilo o vpisu.

Po potrditvi vpisnega lista vam račun za knjižnične storitve in za stroške pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme pošljemo na vaš elektronski naslov. (Študent, ki študira po več ločenih programih UL in izkaže, da je prispevek za letno članarino za knjižnice že plačal na eni izmed članic UL, prispevka za članarino knjižnic ne plača ponovno.)

Nalepko za študentsko izkaznico lahko pridobite na dva načina in sicer:

  • ali v pristojni referat priporočeno pošljete študentsko izkaznico
  • ali pa nalepko osebno dvignete v pristojnem referatu oziroma v tajništvu oddelkov za oblikovanje. Oseben prevzem bo možen v času od 1. 10. do 11. 10. 2024.

Pogoji za vpis v višji letnik so navedeni v Študijskem redu UL ALUO. Pogojev za vpis v dodatno leto (bivši absolvent) ni. Poleg navedenih pogojev v Študijskem redu morate imeti poravnane finančne obveznosti in izpolnjene ankete.

Zadnji dan za potrditev vpisnega lista je 30. 9. 2024.

Navodila za vpis izbirnih predmetov vam pošljemo do 20. 9. 2024. Skupaj z navodili boste prejeli tudi povezavo do objavljenih urnikov in seznama predavanj.

Že sedaj pa lahko preverite ponudbo ECTS dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost UL v študijskem letu 2024/2025.

Začetek predavanj in ateljejskega pouka v študijskem letu 2024/2025 bo v torek, 1. oktobra 2024, po urniku, ki bo objavljen na spletni strani.

 

Referata za 1. in 2. stopnjo,
Barbara Kalan,
Jasmina Zajc

Doc. mag. Marija Nabernik,
prodekanja za študijske zadeve UL ALUO

 


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE e-VPISNEGA LISTA

Izpolnjevanje e-vpisnega lista poteka preko Študentskega informacijskega sistema (VIS).

V Študentski informacijski sistem (VIS) vstopite preko spletne strani ALUO (https://visaluo.uni-lj.si/).

Na strani, ki se vam odpre, pod Prijava v VIS vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter potrdite vnos.

  • Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpisni list / Vpis.
  • Izpolnite vsa polja v vpisnem listu. Prosimo vas, da vpišete vašo elektronsko pošto in telefonsko številko mobilnega telefona zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o morebitnih spremembah predavanj, izpitnih rokov. Obvezen podatek je davčna številka.
  • Za vse študente, ki se v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisujejo v študijski program UL obvezna oddaja osebne fotografije za izdajo študentske izkaznice. Navodila za pripravo in nalaganje ustrezne fotografije so objavljena na spletni strani UL tukaj.
  • Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom Potrdi.
  • Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi. S tem je vaš vpisni list zaključen.

PRENOS PODATKOV: Zaradi količine podatkov, ki so na voljo pri izpolnjevanju vpisnega lista, lahko prenos strani traja nekoliko dlje.

VNOS PODATKOV: Študent, ki se vpisuje prvič, izpolni vse podatke, ki jih zahteva informacijski sistem. Podatke lahko spremenite le tam, kjer informacijski sistem to omogoča.

NAPAKE PRI VNOSU: Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite le enkrat ter potrdite vnos podatkov, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno. V kolikor opazite, da je na izpisanem vpisnem listu napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi vpisnega lista), napako sporočite v pristojni referat. Popravke bo vnesel študentski referat naknadno.

ZAKLJUČEK VNOSA: Pri vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom!

AŽURIRANJE PODATKOV O ŠTUDENTU: Študent je dolžan morebitne spremembe podatkov med študijskim letom (osebni podatki, naslov bivališča ipd.) pisno sporočiti študentskemu referatu. Pri vseh spremembah (razen spremembe telefona in e-naslova) je obvestilu potrebno priložiti pisno dokazilo.