Vpis v 1. letnik 1. stopnje 2024/2025

Vpis v 1. letnik 1. stopnje UL ALUO bo potekal elektronsko, od 23. 7. 2024 do 13. 8. 2024.

Na domačem računalniku izvedete vpis po navodilih na dnu tega obvestila. Za vstop v sistem VIS potrebujete digitalno identiteto UL-ID, navodila za prevzem digitalne identitete najdete tukaj.

Vpišete se s potrditvijo vpisnega lista. Vpisnega lista vam ni potrebno natisniti in poslati po pošti. Po vašem zaključku vpisnega lista v VISu bo vpis v roku 24 ur avtomatsko potrjen. Ko bo vaš vpis potrjen, si lahko sami kadarkoli natisnete neomejeno število potrdil o vpisu v VIS-u, in sicer v razdelku MOJI PODATKI/Potrdilo o vpisu.

V primeru, da ste vpisani na drugi članici Univerze v Ljubljani, do 30. 9. 2024 na naš naslov (Referat za dodiplomski študij, UL ALUO Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana) pošljite potrdilo o izpisu.

Zadnji dan za vpis je 13. 8. 2024. Po navedenem datumu bomo morebitna prosta mesta ponudili v drugem prijavnem roku.

Po potrditvi vpisnega lista vam račun za knjižnične storitve in za stroške pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme pošljemo na vaš elektronski naslov. Cenik za študijsko leto 2024/2025 je objavljen tukaj.

Začetek predavanj in ateljejskega pouka v študijskem letu 2024/2025 bo v torek, 1. oktobra 2024, po urniku, ki bo objavljen na spletni strani.

 

Referata za 1. stopnjo,
Barbara Kalan

Doc. mag. Marija Nabernik,
prodekanja za študijske zadeve UL ALUO

 


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE e-VPISNEGA LISTA

Izpolnjevanje e-vpisnega lista poteka preko Študentskega informacijskega sistema (VIS).

V Študentski informacijski sistem (VIS) vstopite preko spletne strani ALUO (https://visaluo.uni-lj.si/).

Na strani, ki se vam odpre, pod Prijava v VIS vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter potrdite vnos.

  • Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpisni list / Vpis.
  • Izpolnite vsa polja v vpisnem listu. Prosimo vas, da vpišete vašo elektronsko pošto in telefonsko številko mobilnega telefona zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja o morebitnih spremembah predavanj, izpitnih rokov. Obvezen podatek je davčna številka.
  • Za vse študente, ki se v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisujejo v študijski program UL obvezna oddaja osebne fotografije za izdajo študentske izkaznice. Navodila za pripravo in nalaganje ustrezne fotografije so objavljena na spletni strani UL tukaj.
  • Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom Potrdi.
  • Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi. S tem je vaš vpisni list zaključen.

PRENOS PODATKOV: Zaradi količine podatkov, ki so na voljo pri izpolnjevanju vpisnega lista, lahko prenos strani traja nekoliko dlje.

VNOS PODATKOV: Študent, ki se vpisuje prvič, izpolni vse podatke, ki jih zahteva informacijski sistem. Podatke lahko spremenite le tam, kjer informacijski sistem to omogoča.

NAPAKE PRI VNOSU: Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite le enkrat ter potrdite vnos podatkov, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno. V kolikor opazite, da je na izpisanem vpisnem listu napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi vpisnega lista), napako sporočite v pristojni referat. Popravke bo vnesel študentski referat naknadno.

ZAKLJUČEK VNOSA: Pri vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom!

AŽURIRANJE PODATKOV O ŠTUDENTU: Študent je dolžan morebitne spremembe podatkov med študijskim letom (osebni podatki, naslov bivališča ipd.) pisno sporočiti študentskemu referatu. Pri vseh spremembah (razen spremembe telefona in e-naslova) je obvestilu potrebno priložiti pisno dokazilo.