Utrinki z bienalnega srečanja Interdisciplinarnost skozi oči alumnov

22. aprila 2022 smo v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani v narodni galeriji izvedli drugi bienalni dogodek Interdisciplinarnost skozi oči alumnov 2022, strokovno srečanje, namenjeno predstavitvam zaključnih del študentk in študentov Univerze v Ljubljani, ki v svojih temah obravnavajo varovanje, ohranjanje in predstavljanje kulturne dediščine.

Sodelovali so študentke in študenti: Biotehniške fakultete (UL BF), Fakultete za arhitekturo (UL FA), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT), Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) ter Filozofske fakultete (UL FF).

Povzetke vseh zanimivih projektov si lahko preberete na spletni strani projekta.

V uvodu so zbrane nagovorile: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, vodja projekta Interdisciplinarnost na UL ALUO, Zala Simčič, vodja službe za razvoj klubov alumnov UL, Martina Lesar Kikelj, vodja Restavratorskega centra na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in izr. prof. dr. Barbara Predan, prodekanja UL ALUO za razvojno in raziskovalno področje. Vse so poudarile pomen tovrstnih srečanj in optimistično prihodnost interdisciplinarnega ohranjanja kulturne dediščine, ki jo vsi ti odlični študentski projekti napovedujejo.

 

Foto: Tine Lisjak