Utrinki s podelitve diplomskih listin, priznanj in nagrad ter Prešernovi nagrajenci UL ALUO 2022/23

11. januarja 2024 so v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekale slavnostne podelitve diplomskih listin dodiplomskega in podiplomskega študija ter priznanj, nagrad in Prešernovih nagrad UL ALUO za študijsko leto 2022/23.

Objavljamo nekaj foto utrinkov z dogodkov (galerija na dnu) in utemeljitve vseh petih Prešernovih nagrad UL ALUO z reprodukcijami nagrajenih del.

Še enkrat iskreno čestitamo vsem diplomatkam, diplomatom, magistram, magistrom, nagrajenkam in nagrajencem!

Dodajamo spodbuden citat iz enega od nagovorov dekana UL ALUO prof. Alena Ožbolta:

“Vsak študent, študentka si mora zastaviti nekaj ključnih, temeljnih vprašanj: KAJ – ZAKAJ – KAKO. Naloga diplomantke ali diplomanta ali magistre, magistra je oblikovati, ustvariti, risati, modelirati… definirati svoje mesto v svetu, ob zavedanju, da svet vendarle moramo vedno razumeti kot skupnost, kot kompleksen in krhek družben organizem, kot obliko živih razmerij in povezovanja različnih vlog, krogotok ljudi in dela, delovnih srečevanj, ne le distribucije blaga in kroženja kapitala. Zato smo, ste prav mladi tisti, ki z raziskovanjem in ustvarjanjem ustvarjate nova znanja, nove oblike in nove predloge, nova razumevanja družbenih procesov in naših srečanj, povezovanj. Mislite umetnost, oblikovanje, restavriranje … kot intervencijo, kot poseg v obstoječe strukture in kot možnosti za dobre, pozitivne družbene – seveda ne le ekonomske – spremembe.”

Dekanovi govori z vseh treh podelitev so v celoti na voljo v priponki spodaj.

 


PREJEMNICE IN PREJEMNIKI PREŠERNOVIH NAGRAD UL ALUO 2022/23

 

Manuel Brajnik, Lana Kosovel, Jan Lavrič, Klara Maček, Liza Jutra Norčič, Klara Polajnar, Gal Tič so Prešernovo nagrado UL ALUO prejeli za multidisciplinaren projekt Zvok slike/AGLUO BANG!⁠

Univerzitetni študijski program prve stopnje Slikarstvo, smeri Video, animacija in novi mediji in Slikarstvo⁠
Mentorja: prof. Sašo Sedlaček, doc. mag. Vasja Lebarič⁠

Projekt “Zvok slike / AGLUO BANG!” je nastal v sodelovanju študentk in študentov UL ALUO in UL AG. Skupina glasbenikov, videastov in slikarjev je v procesu dela s prepletanjem različnih disciplin uspela premostiti meje med mediji, praksami, med občinstvom in performerji ter ustvariti hibridno formacijo. Študentke in študenti so zgradili zvočne skulpture, postavljali inovativno zvočno okolje, ki so ga v izvedbah lahko uporabljali vsi navzoči na dogodku. Prostor je postal medij dogodka, nosilec videa, snemanja v živo, direktnih intervencij ter avtomatskih programskih reakcij. Avtorji so postali tudi javnost, javnost pa soavtor oz. soizvajalec dogodka, ki je zabrisal to, po navadi jasno določeno ločnico.

 

LUČKA CENTA je Prešernovo nagrado UL ALUO prejela za izvajanje multidisciplinarno strukturirane raziskave performativnih praks v umetnosti in materializacije del v prostoru⁠

Magistrski študijski program druge stopnje Kiparstvo⁠
Mentor: doc. mag. Tomaž Furlan⁠

Lučka Centa je v sklopu študijskih obveznosti pri temeljnem predmetu uspešno raziskala in artikulirala dela na področju sodobne umetnosti. Proces dela je gradila z multidisciplinarno strukturo raziskave performativnih praks in materializacije del v prostoru. Izkušnje s področja performansa, ki jih je pridobila tekom študija, je vključevala v nove izkušnje in jih prevajala v interaktivne objekte. Dela je formirala kot fizične prostorske postavitve, kot komunikacijska orodja personificirane narave, na katera je gledalčeva prisotnost nehote vplivala. Uporaba vsakdanjosti, reformulacija materije in vključevanje okolice na način, da objektu dodaja dinamiko ali refleksijo, so ustvarili dela, katerih prisotnost v prostoru povzroča identifikacijo in interakcijo. V neposrednem urbanem okolju najdene naravne elemente je uporabila kot sestavne dele strukture, jih mehanizirala in vgradila v sisteme, ki govorijo o družbenih dinamikah in relacijah med naravnim naravnim in mehaniziranim naravnim. Lučka Centa s svojimi kiparskimi stvaritvami preizkuša mejo med naravnim in umetnim in mejo med objektom in napravo.

 

KATARINA MAROV je Prešernovo nagrado UL ALUO prejela za magistrsko delo Mapiranje notranjih prostorov⁠

Magistrski študijski program druge stopnje Slikarstvo, smer Grafika⁠
Mentorici: izr. prof. mag Zora Stančič, prof. dr. Uršula Berlot Pompe⁠

Katarina Marov je v magistrskem delu z naslovom Mapiranje notranjih prostorov predstavila svoje grafično ustvarjanje in teoretično raziskavo pojavov intuicije, spomina in imaginacije. V praktičnem delu naloge je izrazno in eksperimentalno prepletla tradicionalne grafične tehnike globokega tiska z oblikovanjem keramike, stekla in prostorske instalacije. Formalno je ustvarjala reliefne in teksturirane barvne površine za doseganje transparentnih in lazurnih nanosov. V teoretičnem delu magistrskega dela je z vidika psihologije, filozofije in nevroznanosti analizirala subtilno dinamiko mentalnih procesov ter preučila formalne in procesualne možnosti izražanja intuicije ter naključja v delih izbranih umetnikov in lastni praksi. Umetniško delo Katarine Marov odlikuje velika stopnja umetniške občutljivosti, saj prepleta grafiko, kiparstvo in instalacijo na izviren, eksperimentalen in avtopoetičen način.

 

SARA ŠTORGEL je Prešernovo nagrado UL ALUO prejela za inovativen pristop k izvedbi kopije poškodovane slike Riharda Jakopiča Počitek, ter za doprinos k promociji stroke v okviru razstave Od blizu v Moderni galeriji v Ljubljani.
⁠

Magistrski študijski program druge stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del, smer Konserviranje/restavriranje slik in polihromirane plastike⁠
Mentorica: prof. mag. Tamara Trček Pečak  ⁠

Sara Štorgel v svojem delu združuje slikarske veščine s konservatorsko-restavratorskimi, kar ustvari celo paleto zanimivih in izvirnih rešitev pri kopiranju umetnin. Pri kopiranju poškodovane slike Riharda Jakopiča Počitek je uporabila grafično tehniko sitotisk, s čimer je vzorec poškodb ponovila na kopiji in študijah detajla za izvedbo simulacij konservatorsko-restavratorskih postopkov. Ti predlogi za poseg bodo v pomoč pri odločanju o usodi slike v prihodnje, kopija in študije pa so ob vsakokratnem razstavljanju izvirnika taktilni pripomoček za spoznavanje našega dela in postopkov. V letu 2022/23 so bila njena dela predstavljena na razstavi Od blizu v Moderni galeriji, na zaključni razstavi ALUO, na razstavi v Finžgarjevi galeriji in na razstavi Novembra smo. Za doprinos k stroki Sari Štorgel z veseljem podelimo Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2022/2023.

 

LUČKA ŽNIDARŠIČ je Prešernovo nagrado UL ALUO prejela za nadpovprečno diplomsko delo Serija plakatov za angažirane filme režiserja Karpa Godine
⁠

Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Grafično oblikovanje⁠
Mentor: prof. Radovan Jenko⁠

Diplomsko delo Lučke Žnidaršič v teoriji proučuje stanje filmske in oblikovalsko-umetniške prakse v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, s poudarkom na sedemdesetih, ko se politični pritiski na ustvarjalce nemalokrat končajo s popolno cenzuro njihovih del, nemalokrat pa tudi z zaporom.

Naloga je veliko nad standardom zaključnih nalog prve stopnje – videlo se je, da je poglobljeno raziskovala izbrano tematiko. S pregledom vsega dostopnega materiala in literature si ustvari lasten vpogled v umetniško prakso ter takratno kompleksno politično situacijo v SFRJ. Izvrstno oblikovano serijo filmskih plakatov za eksperimentalne filme Karpo Godine Žnidaršičeva vrhunsko nadgradi s prepričljivim zagovorom. Prejme oceno Summa Cum Laude – zasluženo.

 


GALERIJA:

Foto: Žiga Gorišek