Univerza v Ljubljani lansirala spletni portal Alumni UL

Univerza v Ljubljani je ustanovila mrežo klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani pod skupnim imenom Alumni UL. Mreža trenutno povezuje 35 klubov alumnov, njihovo število pa bo še naraslo. Glavni namen je krepitev odnosov, sodelovanja in povezovanje med Univerzo v Ljubljani, njenimi članicami in diplomanti ter diplomanti samimi. Mreža Alumni UL je med drugim namenjena tudi neformalemu prenosu znanja med generacijami in informiranju o kariernih priložnostih. Od danes naprej je diplomatom Univerze v Ljubljani na voljo tudi spletni portal Alumni UL.

Spletni portal Alumni UL vsebuje kontaktne podatke vseh klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani ter seznam ugodnosti, ki jih alumni lahko koristijo. Portal je namenjen informiranju, mreženju, objavi prostih delovnih mest, vzpodbujanju sodelovanja med alumni Univerze v Ljubljani in prenosu znanja. Z jesenjo 2018 bo na portalu zaživel še mentorski del, namenjen absolventom in mladim diplomantom, kot pomoč pri prvih korakih na njihovi karierni poti.

»Študijska leta so obdobje, ki na posamezniku pusti neizbrisen pečat. V teh letih osebnostno dozorimo in se strokovno izoblikujemo. Gre tudi za čas, ko se tkejo vezi za celo življenje; s študijskimi kolegi, pa tudi z mentorji, profesorji, asistenti in drugimi soustvarjalci študijske izkušnje. Da bi te vezi v letih po študiju lažje ohranjali in jih še okrepili, smo na Univerzi v Ljubljani vzpostavili portal Alumni UL, ki povezuje vse alumne naše univerze. Želimo zgraditi močno mrežo, ki bo ponujala priložnost, da si diplomanti medsebojno pomagamo, se družimo in smo opora sedanjim generacijam študentom,« je ob današnjem lansiranju spletnega portala Alumni UL povedala prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Dmitrović.

Ustanavljanje in delovanje klubov alumnov na članicah Univerze v Ljubljani je še naprej v pristojnosti članic, vsi klubi skupaj pa tvorijo skupno mrežo Alumni UL, ki bo izvajala krovne aktivnosti. V prihodnosti bo ustanovljena tudi fundacija Alumni UL, ki bo predstavljala neprofitno organizacijo za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje klubov alumnov ter štipendiranje in financiranje raziskovalne dejavnosti.