Umetniška zbirka UL ALUO zaživela na spletu

Ob letošnjem kulturnem prazniku na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) še posebej ponosno praznujemo objavo Umetniške zbirke UL ALUO na spletu. Na naši spletni strani je luč sveta ugledala prav danes, 7. februarja 2024.

Gre za pomemben in hkrati nujen premik za (po obsegu) tretjo najbogatejšo umetniško javno zbirko v Ljubljani. Gre za korak, v katerega je bilo na akademiji vloženo že veliko truda in časa, s katerim pa si postavljamo ambiciozne cilje nadaljnjega razvoja na tem in njemu sorodnih področjih.

Vabimo vas torej k ogledu Umetniške zbirke UL ALUO na: www.aluo.uni-lj.si/umetniska-zbirka-ul-aluo/, ki za zdaj ponuja naslednje podstrani:

 

Zgodovina zbirke

Ambicije po lastni umetniški zbirki sežejo na akademiji v prva leta po njeni ustanovitvi leta 1945. Leta 1949 se je prvič oblikovala zamisel, da bi po vzoru umetniških akademij, ki so jim pridružene galerije pomembnih umetniških del, kot na primer zbirki z več kot stoletno tradicijo pri beneški in dunajski akademiji, tudi ljubljanska oblikovala svojo zbirko. Začelo se je s prevzemom starejših del od Federalnega zbirnega centra, postopnim nakupovanjem umetnin, pridobivanjem donacij, odkupovanjem nagrajenih študentskih del in zbiranjem diplomskih del ali del s kolonij. Tako smo v skoraj osemdesetletni zgodovini ob začetnih 200 delih starih mojstrov zbrali z nakupi 94 pomembnih umetniških del slovenskih ustvarjalcev, predvsem profesorjev UL ALUO, 200 slikarskih in kiparskih študentskih umetnin in več kot 80.000 študentskih grafičnih listov. Ta del zbirke je še posebej neprecenljiv, saj ga sestavljajo listi, ki jih v odtisih ne hrani nobena druga ustanova, v veliko primerih jih ne najdemo niti v lasti avtorjev.

Pridobili smo tudi nekaj izjemnih donacij, ki so nam jih podarili: Veno Pilon, Rozi Sternen, Klavdij Zornik, Bogoslav Kalaš, Lojze Logar, Branko Suhy, Zvest Apollonio, Gregor Kokalj, Zmago Jeraj in še nekateri drugi. Zbirka Galerije ALUO je bila shranjena v depojih ALUO, dokler je leta 1998 nismo začeli predstavljati na razstavah, saj UL ALUO še vedno nima primernih prostorov za njeno hranjenje in prikazovanje. Od novembra 2014 je slikarski in kiparski del zbirke ALUO shranjen v depojih Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Leta 2020 so se začela intenzivnejša prizadevanja za ureditev zbirke študentskih grafik.

Zbirko sestavljajo naslednje zvrstne in tematske zbirke: Ustvarjalci XX. in XXI. stoletja (Slikarstvo, Kiparstvo, Risba, Grafika, Fotografija, Plakati), Slike starih mojstrov, Študentska dela (Študentska grafika in ostale zbirke študentskih del).

Vodja zbirke: izr. prof. dr. Nadja Zgonik
Skrbnik zbirke: asist. mag. Gregor Kokalj

 

Bogatenje zbirke

Nakupi umetniških del, skladnih s premišljeno zbirateljsko politiko, so tista prava pot, da se oblikuje načrtno, sistematično in celovito zbirko. Akademija je z nakupi začela kmalu po ustanovitvi, ko je že dne 24. februarja 1948 je od trgovine Umetnost, ki jo je vodil Avgust Demšar, opravila prvi nakup 17 grafik raznih domačih mojstrov. Iz tega nakupa je mogoče opaziti preferenco tedanjega rektorja Akademije upodabljajočih umetnosti (AUU), današnje ALUO, Božidarja Jakca za grafiko kot izbrano umetniško zvrst.

Najpomembnejši nakupi slik so se zgodili v letih 1966 in 1967, v obdobju, ko sta se za konsolidacijo zbirke zavzela profesorja Špelca Čopič in Marij Pregelj ob podpori tajnika akademije Aleksandra Bassina. Kakovosten izbor imen in ambicija izbranih umetnikov, biti prisoten s pomembnim delom v prestižni zbirki, kar naj bi akademijska zbirka bila, so bili argument, da je zbirko utemeljilo 36 del klasikov slovenskega modernizma, s poudarkom na delih akademijskih profesorjev (slikarji Gojmir Anton Kos, Marij Pregelj, Janez Bernik, Andrej Jemec, Marko Šuštaršič, kiparji Slavko Tihec, Drago Tršar, z grafikami predstavljeni Božidar Jakac, France Mihelič, Bogdan Borčić …).

Pomembne so tudi donacije in prav s takimi altruističnimi gestami je akademijska zbirka pridobila nekaj najdragocenejših del. Eno je slikarski portret Vena Pilona, delo armensko-italijanskega slikarja Gregorija Sciltiana iz leta 1922, druga pa so štiri dela, volilo slikarja Mateja Sternena, ki jih je akademiji namenil iz naklonjenosti do prof. restavratorstva Mirka Šubica, po smrti slikarjeve hčerke Rozi Sternen leta 1975. V naslednjih letih se je zvrstilo še nekaj dragocenih daril, ki so jih ALUO predali umetniki, njeni nekdanji profesorji: Zvest Apollonio, Bogoslav Kalaš, Zmago Jeraj, Bojan Gorenec, Emerik Bernard, pridobljena je bila zbirka risb Lojzeta Logarja, v zbirko pa donirajo tudi aktualni pedagogi (Gregor Kokalj, Domen Fras). V zadnjem času se je zbirka razširila še na področje plakata in se obogatila z zbirko plakatov njenega nekdanjega profesorja Staneta Bernika. Prejeli smo tudi donacijo zgodnjega študijska dela Hinka Smrekarja, dopolnitev dveh njegovih karikatur, ki sta del zbirke že od leta 1948, ter donacijo risb Melite Vovk, ki prikazujejo študentsko življenje na AUU v času avtoričinega študija.

Od leta pa 2023 se zbirka vnovič dopolnjuje z nakupi aktualnih študentskih del, več kmalu!

 


Delo iz zbirke na sliki: Gojmir Anton Kos, Tihožitje v zelenem in modrem, 1960, detajl