Tudi v letošnjem Tednu UL izpostavljeni izjemne zasluge in dosežki zaposlenih in študentov ALUO

Teden Univerze v Ljubljani 2023, ki se je odvil med 27. novembrom in 1. decembrom, je tradicionalno prinesel vsakoletne slavnostne podelitve častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj tistim, zaradi katerih je UL vsako leto boljša. Seveda tudi letos ni manjkalo prejemnic in prejemnikov z UL ALUO, na katere smo še posebno ponosni in jim iskreno čestitamo!

28. novembra so na slavnostni seji Senata UL podelili nazive častni doktor, častni senator, zlate plakete, plaketo Pro Universitate labacensi ter svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem. Zlato plaketo, ki jo UL podeljuje posameznicam/posameznikom in skupinam za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda UL, je na UL ALUO prejela izr. prof. dr. Barbara Predan.

29. novembra so bile podeljene svečane listine za najboljše študijske dosežke ter priznanja študentkam in študentom za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Na UL ALUO je listino prejela podiplomska študentka smeri Industrijsko oblikovanje Pia Groleger, vodja in promotor skupine študentov, ki z nastajajočim magistrskim delom posega v prihodnost razvoja družbenega oblikovanja za regenerativno čiščenje izvirskih vod. Odličnost projekta Dodola je bila že prepoznana v domači in mednarodni strokovni javnosti, ki je projekt nagradila z glavno nagrado Distributed Design Awards v kategoriji Project Excellence, prvim mestom v kategoriji socialne inovacije na Zagreb Design Week, nagrado Zavoda BIG: Perspektivni ter drugimi.

Priznanje pa je prejel podiplomski študent smeri Grafično oblikovanje Strahinja Jovanović, ki svoje dosežke udejanja z aktivnim sodelovanjem na raznovrstnih projektih. Odlikujejo ga analitični pristop, vrhunsko dodelani koncepti in izjemna vsebinska ter tehnična izvedba. Svoj zrel avtorski pečat je dokazal tudi s študijskim projektom Manifest algoritmizma, ki se je uvrstil v ožji izbor za prestižno mednarodno nagrado Graphis New Talent Award 2023.

30. novembra so bili podeljeni nazivi zaslužna profesorica/zaslužni profesor ter priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem. Na predlog UL ALUO je naziv zaslužni profesor prejel prof. Bojan Gorenec, ki je poleg izjemno pomembnega prispevka v slovenskem slikarstvu med službovanjem na UL prepoznano prispeval k delovanju, ugledu in razvoju UL ALUO. Deloval je na vseh najpomembnejših upravljavskih funkcijah omenjene Akademije, bil je dekan, prodekan, predstojnik slikarskega oddelka, sodeloval je tudi pri ključnih študijskih reformah in uvajanju tretjestopenjskega doktorskega študija umetnosti.

Priznanji strokovnim sodelavkam za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivnem vzdušju na članici sta na predlog UL ALUO prejeli dve naši sodelavki: Nina Gršič, ki izjemno strokovno opravlja delo v kadrovski službi ter je z odličnim poznavanjem področja, pritajeno rahločutnostjo do ljudi, preudarnimi nasveti in poglobljenimi razmisleki nepogrešljiva sodelavka vsem zaposlenim, pripadnost Akademiji pa je dokazala tudi s požrtvovalnim obsegom dela, ki ga je zahtevala uvedba sistema APIS. Mateja Vidrajz, ki s strokovnim pristopom, poznavanjem projektnih zahtev in zagnanim delom konstruktivno koordinira številne projekte na UL ALUO ter je nepogrešljiva članica vseh projektnih skupin, v katere je vključena.

 

Zlato plaketo UL za izjemne zasluge je prejela izr. prof. dr. Barbara Predan.

 

Svečano listino UL za najboljše študijske dosežke je prejela podiplomska študentka smeri Industrijsko oblikovanje Pia Groleger.

 

Priznanje UL za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti je prejel podiplomski študent smeri Grafično oblikovanje Strahinja Jovanović.

 

Naziv zaslužni profesor je na predlog UL ALUO prejel prof. Bojan Gorenec.

 

Priznanje UL strokovni sodelavki je prejela Nina Gršič.

 

Priznanje UL strokovni sodelavki je prejela Mateja Vidrajz.

 


Foto: Nebojša Tejić, Katja Kodba in Bor Slana / STA