Tudi letos študenti in zaposleni ALUO prejeli svečano listino in priznanja UL

Iztekajoči se Teden Univerze v Ljubljani 2022 je tradicionalno prinesel obilico svečanih dogodkov, s katerimi smo počastili vse tiste, s pomočjo katerih je UL iz leta v leto boljša. Tudi tistih z UL ALUO, seveda, ki jim s ponosom čestitamo!

V sredo, 30. novembra, sta potekali podelitev svečanih listin za najboljše študijske dosežke ter podelitev priznanj za posebne dosežke študentk in študentov na področju obštudijskih dejavnosti. Svečano listino je prejela naša podiplomska študentka grafičnega oblikovanja Ana Karlin, ki je za sodelovanje na mednarodnem plakatnem natečaju Poster Stellars v ZDA prejela zlato nagrado v kategoriji Premični plakati. K uresničitvi celovite izraznosti končnega projekta je pristopila na senzibilno-avtorski način in z oblikovno doslednostjo, kar je prepoznala mednarodna žirija natečaja Poster Stellars, v kateri so bili tudi visokošolski učitelji vizualnih komunikacij iz različnih univerz v ZDA. Študentka je tako pomembno prispevala k prepoznavnosti Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO.

Priznanje za posebne dosežke je prejel naš podiplomski študent restavratorstva Urh Tacar, ki že več let sodeluje pri urejanju obsežne zbirke študentskih grafičnih del na UL ALUO in je nepogrešljiv sodelavec. Njegovo delo, pri katerem se je razvil v pravega poznavalca slovenske grafike, je izvrsten primer interdisciplinarnega angažmaja in praktične uporabe znanj, ki jih kot študent pridobiva med študijem.

Priznanje za posebne dosežke je prejela tudi skupina naših podiplomskih študentk in študentov industrijskega oblikovanja (Tjaša Mužina, Maruša Dolinar, Pia Groleger, Žan Girandon, Luka Pleskovič, Simon Izidor Rozman), ki so s projektom storitvenega oblikovanja FUTR ZA JUTR razvili inovativen odgovor za problem zavržene hrane. Na mednarodnem tekmovanju Student Service Design Challenge 2021 so osvojili tretje mesto. Projekt je bil predstavljen na znamenitem tednu oblikovanja Dutch Design Week, kjer je bil izpostavljen kot eden najobetavnejših konceptov storitvenega oblikovanja v letu 2021. V začetku leta 2022 so projekt predstavili tudi v slovenskem paviljonu na sejmu EXPO v Dubaju.

V četrtek, 1. decembra, je potekala podelitev priznanj strokovnim sodelavkam in sodelavcem. Priznanje je prejel naš sodelavec Peter Pulin, ki je s predanim delom v štirih letih na UL ALUO pustil neizbrisen pečat. S samoiniciativnostjo, zagnanostjo, požrtvovalnostjo, kolegialnim odnosom, natančnostjo, vestnim delom, predanostjo in znanjem ter velikim posluhom za urejanje temeljnih prostorskih pogojev je močno izboljšal materialne, logistične in organizacijske pogoje za delo v prostorih oddelkov za oblikovanje.

Danes, 2. decembra, so bile podeljene še Prešernove nagrade za študentke in študente UL, z UL ALUO jo je prejela podiplomska študentka kiparstva Nina Tovornik, za dosežke na področju kiparstva v javnem prostoru: Umotvor – skulptura igralo in Črna – svet v malem – javna plastika (več o tem v naslednji objavi).

Več fotografij s podelitev je na voljo tukaj.

 

Ana Karlin je prejela svečano listino za najboljše študijske dosežke.

 

Urh Tacar je prejel priznanje za posebne dosežke študentov na področju obštudijskih dejavnosti.

 

Tjaša Mužina, Maruša Dolinar, Pia Groleger, Žan Girandon, Luka Pleskovič in Simon Izidor Rozman so prejeli priznanje za posebne dosežke študentov na področju obštudijskih dejavnosti.

 

Peter Pulin je prejel priznanje strokovnim sodelavcem za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah UL.

 

Foto: Bor Slana/STA, Katja Kodba/STA