Teden enakosti v delovnem okolju

Univerza v Ljubljani se je v tednu med 11. in 18. oktobrom 2022 priključila kampanji Teden enakosti v delovnem okolju (Workplace Equality Week). Gre za del projekta »LGBTIQ zavezništvo za enakost pri delu – boj proti diskriminaciji in promocija enakosti pri zaposlovanju«, ki ga v Sloveniji koordinira Legebitra.

Na Univerzi v Ljubljani si z različnimi mehanizmi podpore (Načrt enakosti spolov, Zaupne osebe, Pisarna varuha študentov) in pravilniki prizadevamo za oblikovanje varnega delovnega in študijskega okolja, ki podpira enakopravnost ne glede na osebne okoliščine. S sodelovanjem v kampanji želimo opozoriti na odločilno vlogo organizacijskih dejavnikov pri zagotavljanju delovnega okolja, v katerem se LGBTIQ osebe počutijo varno in sprejeto.

Legebitra je ob tej priložnosti pripravila vprašalnik Indeks enakosti na delovnem mestu (Workplace Equality Index), ki organizacijam omogoča hitro oceno stanja in jim pomaga identificirati možnosti za izboljšave. V veliko pomoč nam bo, če boste lahko vprašalnik izpolnili tekom trajanja kampanje. Vprašalnik je dostopen tukaj.