Študentki ALUO avtorici grafične identitete opere Agripina

V soboto, 23. aprila 2022, bo v Cankarjevem domu premierno uprizorjena George F. Händel: AGRIPINA — Opera v treh dejanjih, za grafično identiteto katere sta pod mentorstvom prof. Radovana Jenka poskrbeli naši podiplomski študentki smeri Grafično oblikovanje Jovana Đukić in Ana Valenko.

Opera je nastala v koprodukciji: Cankarjevega doma, Akademije za glasbo (UL AG), Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti (UL NTF), Fakultete za aplikativne vede (VIST) in UL ALUO.