Študenti industrijskega oblikovanja ponovno sodelovali pri multidisciplinarnem izzivu s področja Design Managementa

Podiplomski študentke in študenti smeri Industrijsko oblikovanje so pod mentorstvom doc. Mihe Klinarja že sedmo študijsko leto zapored sodelovali pri multidisciplinarnem izzivu s področja Design Managementa. Letos so se skupaj s študenti Ekonomske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko ter v sodelovanju s podjetjem Iskraemeco in Mestno občino Kranj lotili naloge: Kako ustvariti vrednost iz podatkov, ki jih dobimo iz naših rešitvah pametnega merjenja.

Natančneje se je raziskovalni izziv loteval vprašanja, kako prepoznati aktualne potrebe in motivatorje za varčno in predvidljivo rabo električne energije v gospodinjstvih, v času podražitev energentov. Opravljenih je bilo veliko opazovanj, intervjujev z uporabniki in strokovnjaki, študentke in študenti so se seznanili z aktualnimi trendi, podporo pri tem pa so jim nudili eksperti v vodenju inovacijskih projektov iz podjetja Iskraemeco in z Mestne občine Kranj, ki je s trajnostnimi usmeritvami in strategijo eno naprednejših slovenskih mest.

Z analizo rezultatov raziskave so multidisciplinarne skupine študentov pripravile štiri inovativne konceptualne rešitve ki so jih nato 10. maja 2022, ob prvih delnih prototipnih rešitvah, predstavile obema sodelujočima organizacijama. Objavljamo utrinke s tega dogodka, nadaljnji razvoj rešitev, ki dokazujejo, da imamo še eno generacijo odličnih študentov, bomo seveda budno spremljali.

Doc. Klinar je ob dogodku povedal: “S kolegi pozdravljamo odgovoren odnos in vloženo delo študentskih skupin, ki so dokazale vrednost raziskav in kreativnih metod v fazi zgodnjega inoviranja in konceptualizacije projektov. Sodelovanje s študentkami, študenti in partnerjema Iskroemeco in Mestno občino Kranj je bilo tudi za nas profesorje zelo dragocena izkušnja, ki jo bomo, upam, še večkrat ponovili z različnimi partnerji. V imenu vseh kolegov (prof. dr. Andrej Kos, UL FE, asist. dr. Luka Mali, UL FE, asist. prof. dr. Matevž Pesek, UL FRI, prof. dr. Tanja Dmitrović, UL EF, doc. dr. Aleš Pustovrh, UL EF) se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujem!”

S projektom so bili izredno zadovoljni tudi na Iskraemeco.

 

Sodelujoči študentke in študenti

Rešitev Interpretacija podatkov
UL ALUO: Esma Hajdarpašić, Zuzana Budzaková, Niko Gustin
UL EF: David Milosavljević
UL FE: Ajda Košorok, Petra Kuralt, Erik Mažgon, Tim Vivoda

Rešitev “Števce” preselimo na uporabnika
UL ALUO: Jernej Škerlavaj, Jaka Pavlin, Urban Boštic
UL FE: Monika Bogataj, Tim Križnik, Aleksander Hrastič

Rešitev Podatki v realnem času
UL ALUO: Julijana Milharčič Hladnik, Marija Staničić, Jakob Kolman
UL FE: Anja Kačman, Kristjan Panjan, Matjaž Rupnik, Blaž Ličen

Rešitev Graditev pametne skupnosti
UL ALUO: Lara Gorenc, Lea Berlic, Karel Filip Drobne
UL FE: Lučka Šnofl, Filip Korošec

 

Foto: Samo Paušer