Srčna UL – začetek dobrodelne kampanje UL in ZPMS

S podpisom sporazuma med Univerzo v Ljubljani (UL) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se je začela dobrodelna akcija Srčna UL. Z njo želimo pomagati študentkam in študentom UL, ki so zaradi epidemije covida-19 ostali brez finančnih sredstev za preživetje. Mnogi med njimi so namreč izgubili študentsko delo in niso našli novega, ali pa so delo izgubili njihovi starši, skrbniki.

Pomagati je mogoče s SMS-om na številko 1919 s ključno besedo SRCNAUL5 (prispevek 5 EUR) ali SRCNAUL10 (prispevek 10 EUR). Sredstva se lahko nakaže tudi na transakcijski račun ZPMS ali s sklenitvijo donatorske pogodbe.

Več informacij je na voljo na spletni strani srcna.uni-lj.si.

Da se je finančna stiska med študentkami in študenti poglobila priča izjava študentke UL: »V času epidemije se je moja finančna in bivanjska stiska poglobila do skorajšnjega roba. Ker so državne štipendije že leta kronično prenizke, da bi lahko omogočale dostojno preživetje, sem bila tudi sama primorana poleg študija opravljati študentsko delo. Pred epidemijo sem imela aktivne kar tri študentske napotnice, dve študentski službi sta zaradi protivirusnih ukrepov usahnili, tretjo sem lahko opravljala prek spleta, vendar je bila ravno ta najslabše plačana in tudi dela ni bilo veliko. Zato v času zaprtja javnega življenja kar nekaj mesecev nisem zares vedela, ali bom zmogla plačevati položnice oz. ali bom imela za hrano.«

Problematiko so obravnavali tudi člani in članice Komisije za socialno ekonomska vprašanja UL, ki so dali pobudo za projekt Srčna UL. »V Komisiji za socialno ekonomska vprašanja študentk, študentov se zavedamo, da se je med epidemijo covida-19 veliko študentk in študentov znašlo v izjemno težkih socialnih in ekonomskih razmerah. Univerza je skupnost študentk, študentov, učiteljic, učiteljev, sodelavk in sodelavcev, zato smo v Komisiji menili, da je prav, da pokažemo solidarnost. Vodstvu Univerze smo predlagali prostovoljno zbiranje denarnih prispevkov in ustanovitev denarnega sklada. Veseli smo, da je ideja naletela na pozitiven odziv in da bo projekt Srčna UL v sodelovanju z ZPMS zaživel,« pravi prof. dr. Darja Zorc Maver, predsednica Komisije za socialno ekonomska vprašanja UL.

Za denarno pomoč bodo lahko zaprosili študentke in študenti UL, z veljavnim statusom v študijskem letu 2020/21, ki so se znašli v stiski in izpolnjujejo naslednje pogoje: so mlajši od 26 let, starši oziroma skrbniki pa jih težko vzdržujejo, ker imajo nizek dohodek, ali so starejši od 26 let, doseženi prihodki pa niso zadostni za osnovno preživetje (lastno ali vzdrževanih družinskih članov). Študentke in študenti bodo lahko oddali vloge v obdobju od 15. septembra do 15. oktobra 2021, ki jih bo nato po vnaprej določenih kriterijih obravnavala Komisija za ocenjevanje vlog Srčne UL.