Sodob®a grafika

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Mala galerija Banke Slovenije (MGBS) vabita na odprtje razstave del študentk in študentov UL ALUO, nastalih na smeri Grafika, z naslovom Sodob®a grafika, ki bo v četrtek, 16. februarja 2023, ob 19.00, v MGBS, Slovenska cesta 35, Ljubljana.

Avtorice in avtorja:
Špela Ambrož, Ana Govc, Petra Leskovar Grum, Vanesa Hochkraut, Hana Jelovšek, Ema Kobal, Klara Frančiška Kracina, Katarina Marov, Miha Majes, Klara Polajnar, Ana Marija Rauch, Valentin Radulović, Svitlana Ryabischuk, Yuen Sze Tsang

Sodob®a grafika predstavlja izbor najboljših del študentov magistrskega študija grafike in dela, nastala pri izbirnih predmetih grafike na dodiplomskem študiju UL ALUO, ki ta medij razvijajo v različnih tehničnih in konceptualnih smereh ter s posebnim premislekom njegovih implikacij v kontekstu sodobne umetnosti. Razstava predstavlja presek določenega raziskovanja zmožnosti razumevanja čedalje kompleksnejše realnosti, katere najbolj izstopajoča lastnost je ta, da se nam čedalje bolj izmika.

Pri tem vključeni avtorji ne prehajajo v kontemplativni eskapizem, ravno nasprotno. Čeprav je pri tovrstnih presekih ustvarjanja določene generacije nehvaležno in nepotrebno iskati skupne tematske fronte, bi morda te pri pričujoči razstavi vendarle lahko prepoznali kot svojevrstno težnjo po konkretnem. Predstavljena dela druži določena gesta prereza realnosti, nek x-ray v okostje sveta naše sodobnosti, ki ga zanima njena materialna, duhovna, znanstvena, družbena ali medijska substanca. Od neposrednih intervencij v tkivo vsakdana, prek posegov v ikonični imaginarij naše hibridne medijske krajine do vizualizacij bodisi struktur čustvenosti bodisi prizadete telesnosti predstavljena dela motivira sla po konkretnem, fenomenološki, skorajda znanstveni pogled. Zato so na tej razstavi tudi abstraktna dela zelo konkretna, bodisi zaradi emfatične sugestivnosti, ki se sklicuje na tukaj in zdaj, bodisi zaradi neposrednosti njihovih organskih predmetov.

Na Sodob®i grafiki bomo zaman iskali zvočne, splošne izjave o tem zgodovinsko-političnem trenutku, najdemo pa poglobljeno radovednost, izostren pogled, s katerim predmeti tega radovednega pogleda postanejo svojevrstni case studies za svet, v katerem živimo. Razstava Sodob®a grafika je zato neka nenavadna krajina, hkrati kabinet čudes in domač prostor, katere pomen pa nam vendar vselej uhaja.

Razstava bo na ogled do 9. marca 2023.

Vodstvo po razstavi z avtoricami in avtorji bo potekalo v sredo, 8. marca, ob 17.00.

 


Mentorica in mentorji: izr. prof. mag. Zora Stančič, doc. mag. Arjan Pregl, doc. mag. Andrej Kamnik, Leon Zuodar
Produkcija: UL ALUO
Kustos MGBS: Vladimir Vidmar

 


Projekt Sodob(R)a grafika je sofinanciran v okviru ukrepa »Oblikovanje podpornega sistema in mehanizmov ter izvedba pilotnih primerov izvajanja študijskega procesa osredinjenega na študente« Razvojnega stebra financiranja (RSF).

Recenzija Radia Študent

 

Foto: Tim Topić