Simpozij »Spominska kultura v gibanju: od postjugoslovanskega konteksta do koncetualnih problemov«

V četrtek, 15. in petek, 16. septembra 2022 bo na Filozofski fakulteti (UL FF) in ZRC SAZU potekal dvodnevni simpozij »Spominska kultura v gibanju: od postjugoslovanskega konteksta do konceptualnih problemov« (Memory Culture in Flux: From Post-Yugoslavia to Conceptual Problems), ki ga v sodelovanju z Univerzo Södertörn organizirata doc. dr. Gal Kirn (FF) in višja zn. sodelavka dr. Ana Hofman (ZRC SAZU).

Simpozij bo prvi dan reflektiral postjugoslovanske kulture spomina in naslovil vlogo revizije kolektivnega spomina ter zgodovinskega revizionizma v postsocialistični tranziciji pri oblikovanju novih nacionalnih držav (post)jugoslovanskem kontekstu. Prispevki bodo obravnavali različne teme od nostalgije do delavske kulture, ki se ukvarjajo z uradnimi diskurzi in protihegemonskimi praksami, tako njihovimi emancipatornimi potenciali kot njihovimi omejitvami v času poglabljanja družbenih in gospodarskih razkolov po vsej postjugoslovanski regiji. Drugi dan bo namenjen konceptualni delavnici, kjer se bodo premišljevale ključne kategorije spominskih študij, od (kritike) sprave in nemogočega spomina do izčrpavanja in poprave škode. Te kategorije se zazvzemajo za razvijanje poglobljenje in interdisciplinarne razprave, ki podorčje spominskih študij povezuje s filozofijo in kritiko politične ekonomije.

Dogodek se bo odvil v angleškem jeziku in je nastal v okviru raziskovalnega projekta »Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontekstu« (J6-3144), ki ga financira ARRS, v sodelovanju s švedskim projektom »Distrusting Monuments. Art and War in the Former Yugoslavia« (21-PR2-0015), ki ga financira Fondacija za baltske in vzhodnoevropske študije.

Pri raziskovalnem projektu J6-3144 s strani UL ALUO sodelujeta doc. dr. Petja Grafenauer in asist. dr. Daša Tepina.

 

Program

 

1. DAN: POSTJUGOSLOVANSKE KULTURE SPOMINA (ZRS SAZU, Zemljepisni muzej, z možnostjo vklopa na zoom)

 

10.00–10.15 Uvodne besede: Gal Kirn, Ana Hofman in Ksenija Vidmar Horvat (vodja raziskovalnega programa Družbena pogodba v 21.stoletju)

 

10.15–11.45

Moderatorka: Cecilia Sjöholm, Södertörn University

Gal Kirn, Filozofska fakulteta, Ljubljana: Razumevanje razpada Jugoslavije skozi prizmo »primitivne akumulacije spomina«

Ana Hofman, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU: »Mikro antifašizem«: Aktivizem in postjugoslovanska politika spomina

 

12.15 – 13.45

Moderator: Martin Pogačar, ZRC SAZU

Vjeran Pavlaković, Univerza na Reki: Od izbrisa spomina do muralizacije vojne: transformacije postjugoslovanskih kultur spomina

Tanja Petrović, ZRC SAZU: Težava z (jugo)nostalgijo

 

15.30–17.00

Moderatorka:  Katja Kobolt

Andrew Gilbert, Univerza v Bremnu in Larisa Kurtović, Univerza v Ottawi: Delavska politika onkraj nostalgije

Jasmina Šepetavc in Natalija Majsova, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana: Lokalni filmski festivali, balkanski film in kolektivni spomin v postjugoslovanskem prostoru

 

2. DAN: KONCEPTUALNA DELAVNICA »KULTURA SPOMINA V GIBANJU« (FF, Modra soba)

14.00–14.15 Uvodni nagovor: Gal Kirn in Cecilia Sjöholm

 

14.15–15.35

Moderatorka: Rebecka Katz Thor

Mladen Dolar (FF, Ljubljana): Nemogoči spomin/Impossible Memory

Cecilia Sjöholm (Södertörn): Za-vest/Conscience

 

15.50–17.10

Moderatorka: Ana Hofman, ZRC SAZU

Gal Kirn (FF, Ljubljana): Onkraj sprave/Beyond Reconciliation

Rebecka Katz Thor (Södertörn): Poprava škode/Repair

 

17.20–18.00

Moderator: Gal Kirn, FF

Ana Hofman (ZRC SAZU): Izčrpavanje/Exhaustion

 

Več o programu na FB strani dogodka.