Simpozij Od margine do avtonomije v postjugoslovanskem kontekstu

Med 23. in 25. majem 2023 bo v okviru projekta Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v postjugoslovanskem kontekstu (ARRS, J6-3144) potekal simpozij Od margine do avtonomije v postjugoslovanskem kontekstu, ki ga organizirajo doc. dr.  Gal Kirn (UL FF), doc. dr. Petja Grafenauer in asist. dr. Daša Tepina (UL ALUO).

Simpozij bo obravnaval širok spekter tem – od družbeno angažiranega filmskega ustvarjanja in literature do oživljanja antifašističnega spomina –, hkrati pa bo predstavljen širši pregled infrastrukture, avtonomnih prostorov in (proti)institucionalnosti družbeno angažirane umetnosti v postjugoslovanski regiji.

Čeprav so avtonomni prostori postali redek pojav v postsocialistični pokrajini, so bili, četudi začasno, pravi laboratoriji, ki so mislili alternativne prihodnosti in prispevali k poljem emancipacijske umetnosti in politike. Simpozij naslavlja vprašanji, v kolikšni meri se je ta specifična avtonomija upirala ustvarjanju vrednosti in ali te prakse omogočajo nove forme ustvarjanja, ki niso pogojene z družbenim konsenzom oziroma splošno sprejetimi smernicami v umetnosti. Z različnimi primeri avtonomnih prostorov, ki so nastali po razpadu Jugoslavije v različnih mestih postjugoslovanskega prostora, bomo poskušali zajeti fenomen, ki nosi tako sence starega obdobja kot vizije prihodnosti in tako osvetlili pomen umetniškega dela v kontekstu avtonomnega, svobodnega in solidarnega delovanja.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

PROGRAM

 

1. dan: OTVORITVENI DOGODEK
Torek, 23. maj 2023, Vodnikova domačija

18.00 Igor Štiks: Predstavitev knjige W (v sodelovanju z Mladinsko knjigo)

 

2. dan: ANGAŽIRANI POSTJUGOSLOVANSKI DOKUMENTARNI FILM
Sreda, 24. maj 2023, Slovenska Kinoteka

18.00 Uvodni nagovor

18.10–18.50
Natalija Majsova: Družbena angažiranost v postjugoslovanskih filmskih kulturah

19.00–21.30 Tradicija zatiranih: med partizani in migranti

Nika Autor: Tu imam sliko, 2022 (17 min)

Nika Autor: Rdeči gozdovi, 2022 (16 min)

Marta Popivoda: Pokrajina upora, 2021 (95 min)

21.30–22.00 Pogovor z avtoricama: Oskar Ban Brejc

(dogodek poteka v sodelovanju z revijo Kino!)

 

3. dan: SIMPOZIJ – OD MARGINE DO AVTONOMIJE V POSTJUGOSLOVANSKEM KONTEKSTU

Četrtek, 25. maj 2023, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje/Tobačna

10.00–11.45 Avtonomni prostori

Moderatorki: Petja Grafenauer in Daša Tepina

Miha Zadnikar: Socialna revolucija kotalternativna kultura

Sandi Abram: Ulična umetnost in avtonomni prostori

Luka Knežević – Strika: Preprosto povedano – pogled na tovarne za ponovno odkritje družbe

11.45–12.15 Odmor

12.15–13.45 Postpartizanska življenja
Moderatorki: Petja Grafenauer in Daša Tepina

Gal Kirn: Partizanska ekologija v jugoslovanski osvobodilni umetnosti

Ana Hofman: Amaterizem v ponovnem pogleduIskanje emancipatornega potenciala partizanske umetniške zapuščine

Nemanja Cvijanović: Jugoslovanski kulturni prostor danes, mreža progresivnih kulturnihin umetniških pobud v regiji ter sodobna antifašistična umetnost na Hrvaškem

13.45–14.45 Kosilo

14.45–16.15 Angažirana literatura in estetika

Moderatorka: Nataša Ivanović

Katja Kobolt: Umetniška produkcija za otroke in avtonomija umetnosti

Mirt Komel: Postjugoslovanska angažirana literatura: doktor Štiks in gospod Vojnović

Igor Štiks: Emancipacijske situacijeaktivistična estetika onkraj umetnosti

16.15.–16.45 Odmor

16.45–18.15 Angažirana umetnost

Moderatorka: Nadja Zgonik

Albert Heta: Avtonomija, torej ne nekakšna »diverzija tujih sil«, temveč »le« umetnikova intervencija

Petja Grafenauer in Daša Tepina: Umetnost in upor. Vloga vizualnih kodov v družbenih gibanjih od Socialistične republike Slovenije do danes: protimoč vizualnih kodov v družbenih gibanjih

Ibro Hasanović: brez naslova