Restavriranje poslikav v Gimnaziji Jožeta Plečnika

Študentke in študent 3. letnika dodiplomskega študija Oddelka za restavratorstvo so zaključili s konserviranjem-restavriranjem treh stenskih slik v Gimnaziji Jožeta Plečnika. Avtor poslikav iz leta 1967 je Vasko Pregelj.

Stenske slike spadajo v sklop šestih Pregljevih poslikav, ki krasijo glavno notranje stopnišče Gimnazije Jožeta Plečnika na Šubičevi ulici 1 v Ljubljani. Načrt za stavbo je izdelal Jože Plečnik, prizidek pa je ob urejanju arkad ob Kongresnem trgu zasnoval arhitekt Edo Ravnikar s sodelavci. Na vsaki od treh medetaž na stopnišču se nahajata dve stenski sliki. Na podlagi predhodnih naravoslovnih vzorčenj in analiz ZVKDS je bilo določeno, da so poslikave naslikane v seko tehniki z oksidno črnim pigmentom in vezivom polivinilacetat. Sledi morebitnih prejšnjih strokovnih posegov ni bilo videti, so pa bile dobro opazne poškodbe zaradi vandalizma in drugih nestrokovnih posegov. To je tesno povezano s tem, da je stopnišče v vsakdanji uporabi. Stanje stenske poslikave je bilo sorazmerno dobro z vidika stabilnosti in ohranjenosti poslikav kot celote, vendar slabše z estetskega vidika predvsem v spodnjih predelih.

Pred konservatorsko-restavratorskim posegom so študentje opravili podroben pregled z dokumentacijo stanja stenskih slik z različnimi optičnimi pripomočki. Preizkušanje stabilnosti barvne plasti in preizkušanje odstranjevanja nečistoč je bilo v večji meri izvedeno na stenski sliki št. 3 (druga medetaža desno). Študenti so preizkušali različna v večini polarna topila in mehanske postopke odstranjevanja.

Na vseh treh poslikavah so bili izvedeni konservatorsko-restavratorski postopki: razpraševanje, mehko suho čiščenje, testiranje topil in topnosti, čiščenje s topili, odstranjevanje tujkov, lokalno utrjevanje in utrjevanje večjih površin, utrjevanje z injektiranjem, lokalna zaščita barvne plasti in nosilca (facing), odstranjevanje kasnejših barvnih opleskov ob robovih poslikave, kitanje poškodb, retuširanje poškodb, retuširanje manjkajoče barvne plasti, fotodokumentacija, grafična in pisna dokumentacija.

Imetnik/lastnik in naročnik: Gimnazija Jožeta Plečnika

Izvajalec: UL, ALUO, Oddelek za restavratorstvo, 3. letnik BA KRLD; vodji del doc. dr. Blaž Šeme, konservator-restavrator in akad., konservatorka-restavratorka Anja Urbanc

Izvajalec konservatorskego-restavratorskega posega na poslikavi 1: Maša Berdon in Urh Tacar

Izvajalec konservatorskego-restavratorskega posega na poslikavi 2: Katja Tittl in Irina Pozdorovkina

Izvajalec konservatorskego-restavratorskega posega na poslikavi 3: Maja Pečnik in Nežka Faganel

Čas izvedbe posega: 12. – 13. november 2020, 2. – 6. februar 2021

+ fotografije (prej / med / po)