Razstava študentov smeri Grafično oblikovanje

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) in Svet za umetnost UL

vabita na odprtje razstave študentk in študentov smeri Grafično oblikovanje,

ki bo v torek, 30. maja 2017, ob 13.30

v Balkonski dvorani Galerije UL, Kongresni trg 12.

S pričujočo razstavo se na rektoratu UL nadaljujejo predstavitve oddelkov in smeri študija na UL ALUO v okviru Sveta za umetnost. Slavnostno odprtje bodo pospremili govori rektorja UL prof. dr. Ivana Svetlika, dekana UL ALUO izr. prof. Boštjana Botasa Kende in prof. Radovana Jenka, vodje smeri Grafično oblikovanje na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij UL ALUO.

Glasbeni točki (Anže Rozman: Tango za dve violini; S. Prokofjev: Sonata za dve violini) bosta odigrali študentki Akademije za glasbo (UL AG) Metka Udovč in Anja Šoštarič na violini (Duo Amabile).

 

Mentorji o razstavi

Načrtovanje vidnih sporočil je kompleksna disciplina, ki sintetizira pridobljena znanja iz osnovnih predmetov, kot so risanje, slikanje, tipografija, fotografija in ilustracija, ter druge osnove, pridobljene skozi študij. Pri tem je treba upoštevati znanja iz družbenih ved, nujno potrebna za dojemanje problemov, ki jih grafični oblikovalci rešujemo. Na smeri Grafično oblikovanje vizualiziramo rešitve problemov z drugih področij, večinoma verbalnega, zato je za proces dojemanja problema bistvena postavitev diagnoze skozi analizo, šele nato pridejo na vrsto ideje in metode reševanja teh problemov. Končni rezultat je informacija v obliki vizualnega sporočila, ki naj naslovnika ne bi pustilo ravnodušnega.

Prof. Radovan Jenko, vodja smeri Grafično oblikovanje

 

Dela študentov, ki so predstavljena na razstavi, so rezultat študijskega procesa, ki omogoča odzivanje študentov na uporabo klasičnih in sodobnih pristopov v kreativnem procesu in njegovi realizaciji. Poleg pridobivanja osnovnih oblikovalskih znanj sta raziskovanje in eksperimentiranje eni od temeljnih načel, s katerimi se ukvarjamo v okviru višjih letnikov dodiplomskega in v celotnem podiplomskem študiju pri izbirnih predmetih. Povezovanje med različnimi oddelki in smermi na matični instituciji je razumljeno in posredovano kot velika priložnost v razvijanju vlog in načinov delovanja vizualnih komunikacij.
Analitični in metodološki pristopi v študijskem procesu omogočajo študentom optimalno ustvarjalno okolje, znotraj katerega dosegajo inovativne rešitve; z njimi se uspešno predstavljajo v akademskih in raziskovalnih okoljih doma in v mednarodnem prostoru.

Prof. Eduard Čehovin

 

Izbrani študenti s svojimi diplomskimi deli ponazarjajo koncept pedagoškega procesa, pri katerem študent samostojno raziskuje področje, ki si ga na podlagi preferenc in nagnjenj izbere sam, nato pa v izbranem mediju izdela projekt – vse od zasnove, raziskovanj in konceptne opredelitve do pridobivanja znanj s področij vizualnih komunikacij in znanj o področju, ki je del vsebine. To pomeni, da je sposoben voditi projekt od zasnove do realizacije, kar mu daje sposobnost neposrednega vključevanja v procese, za katere ga ta predmet oz. predmeti tega študija izobražujejo, s tem pa postane samostojna in profesionalno odgovorna kreativna osebnost.

Prof. Ranko Novak

 

Okolje od svežih oblikovalcev pričakuje več kot le estetske opredelitve in rutinski odgovor na probleme. Delo študentov pri načrtovalskem predmetu grafičnega oblikovanja oz. v »seminarju 110«, ki ga vodim, je osredotočeno na eni strani na praktične/resnične naloge s timskim delom in povezovanjem s stvarnimi naročniki, na drugi strani pa na analitično in zasnovno projektno delo, ki odstira vsebine našega družbenega vsakdanjika na zelo eksperimentalen in sproščen način. Delo v seminarju 110 je vedno sproščeno in polno novih spoznanj.

Izr. prof. Boštjan Botas Kenda

 

Avtorji

Natalija Ambrožič, Sara Arko Strojan, Monika Avdić, Ajda Bevc, Sara Bezovšek, Kostja Bras, Toni Buršić, Petra Bukovinski, Matija Cipurić, Bernarda Conič, Tina Červan, Kristjan Dekleva, Filip Djurić, Nina Doljak, Anja Držanič, Erik Emeršič, Manca Flajs, Anže Grabeljšek, Luka Grčar, Igor Grlič, Marko Golubović, Jure Grom, Blaž Habijanič, Admir Hadžić, Selma Hafizović, Teja Jalovec, Nika Jamnik, Miha Jarm, Tilen Javornik, Hana Jesih, Blažka Jurjavčič, Nuša Jurjevič, Urška Kadunc, Ana Karlin, Daria Kisenko, Metka Kladnik, Barbara Kocijančič, Gaja Kodrič, Petra Kostevc, Nejc Koželj, Tjaša Kroflič, Petra Kržičnik, Neža Landeker, Matic Lenaršič, Vanja Lojen, Maša Majce Mesarič, Janžej Marinč, Eva Margon, Črt Mate, Danilo Milovanović, Sara Mlakar, Adelina Pervanje, Martin Petrič, Urška Preis, Liana Saje Wang, Ajda Schmidt, Michaela Selmani, Luka Seme, Vesna Skornšek, Dorijan Šiško, Dorotea Škrabo, Dijana Šmigoc, Barbara Šuštar, Aleksandra Tomc, Rosa Tomšič, Jan Virant, Ivana Vujošević, Maša Žmitek Prošić, Quandah Waseem

 

FB dogodek

 

Razstava bo odprta do 10. oktobra 2017, ogled je možen od ponedeljka do petka med 16.00 in 19.00. Za dodatne termine kontaktirajte kabinet@uni-lj.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Na sliki zgoraj: Marko Golubovič, TV-spot za Neisho – “Stardust”, diplomsko delo, 2015, mentor: prof. Eduard Čehovin; oblikovanje vizualije: Marin Mestrovic