Razpis za sodelovanje pri projektu Čas in nematerialnost (za razstavo Človek in čas, SEM, 2023)

V okviru UL ALUO in s podporo Sveta za umetnost UL bo pod mentorstvom prof. dr. Uršule Berlot Pompe in somentorstvom Tima Prezlja (UL PF) potekal študentski umetniški projekt z naslovom Čas in nematerialnost.

Projekt Čas in nematerialnost bo povezal skupino študentov različnih smeri UL ALUO v ustvarjanje umetniških del, ki bodo predstavljena predvidoma od konca junija 2023 dalje na stalni razstavi Človek in čas v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM). Razstava bo predstavljala osrednji dogodek v programu obeležitve 100-letnice obstoja in delovanja SEM.

KONCEPT:  Časovnost, ki se je danes pogosto zavedamo z občutki vsakdanjega hitenja in ‘izgubljenega’ časa, predstavlja eno izmed osnovnih kategorij doživljanja in merjenja realnosti. Razlike med linearnim in cikličnim časom, mehansko merljivo in subjektivno doživeto časovnostjo ali razmerje časa, prostora in snovi so teme, ki so navdihovale tako tradicionalno kot tudi sodobno umetniško produkcijo.  V času vse večje digitalizacije vsakdana se tudi spremenjeno doživljanje časovnosti pogosto izrazi v razmerju do virtualnega prostora in specifičnih oblik dematerializacije, ki zadevajo tako samo predmetnost kot tudi nove oblike medčloveške, breztelesne, kibernetične interakcije. Nematerialnost se v kontekstu informacijskih tehnologij nanaša na stanje minimalne materije ali telesnosti, ko so različne kategorije realnosti, prostora in časa prevedene na raven digitalne informacije oziroma kode; govorimo o hipermaterialnosti sodobne realnosti kot procesu kontinuirane pretvorbe vseh vrst informacij – podob, zvokov, besed – v digitalno sfero fluidne in netaktilne virtualne prostorske časovnosti.

Študentke in študenti umetniških in oblikovalskih smeri UL ALUO bodo ponudili umetniške refleksije, interpretacije ali vizionarske hipoteze časovnosti, vezane na spremenjene pogoje doživljanja časa v obdobju digitalizacije. Sodobne oblike postmedijske, postinternetne, klasične (analogne – slikarske, kiparske) ali digitalne (hibridne) umetnosti bodo soočene s humanističnimi, ekološkimi in sociološkimi problematikami, ki zrcalijo sodobno razumevanje časovnosti kot temeljne kategorije realnosti. 

Prvo srečanje projektne skupine bo konec februarja, predvidoma na Zoomu.

Prijave pošljite na: ursula.berlotpompe@aluo.uni-lj.si