Razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP)

Razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2021/2022, objavljen 2. 3. 2022, je koordiniral Multidisciplinarni center za mednarodne razvojne projekte EUTOPIA2050, EUTOPIA-TRAIN in EUTOPIA-SIF (v nadaljevanju MRRC) v sodelovanju z Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje in Centrom za osebni in profesionalni razvoj študentov. Razpis izhaja iz sheme URSS – Undergraduate Research Support Scheme,  ki jo že vrsto let uspešno izvaja Univerza v Warwicku.

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 7. 2022, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta skupaj z eno od članic zveze EUTOPIA. Poleg priprave projekta, ki bo vključeval komponento študentskega raziskovalnega dela z dvema mentorjema oz. mentoricama (pregled, analiza in primerjava literature, pregled metodologij in interdisciplinarnih pristopov, delo na seminarju, diplomski nalogi ali članku. itd.), mora projekt nujno vključevati tudi predlog mobilnosti na univerzi gostiteljici (dodana vrednost obiska predlagane univerze, obisk knjižnic in laboratorijev/raziskovalnih skupin ter drugih aktivnosti, ki podpirajo mednarodni študentski projekt). Projekte bomo v celoti financirali iz Razvojnega stebra financiranja. Ena od posebnosti razpisa je možnost financiranja virtualnih mobilnosti, do katere so upravičeni študentke in študenti s posebnim statusom.

Študentke in študentje bodo v prijavni obrazec v POPR-u vnesli osebne podatke (ime, naslov, TRR, fakulteto ipd.) in priložili dva obrazca (v priponki):

  • načrt projekta in mobilnosti (Project and Mobility Plan), priložijo od prijavi;
  • zaključno poročilo (Project and Mobility Report), pa oddajo po zaključku projekta.

Obrazca študent/-ka izpolni v angleščini skupaj z mentorjema oz. mentoricama.

Prijave in koordinacijo bomo vodili v MRRC EUTOPIA. Za več informacij se lahko pisarne in študentke ter študenti obrnejo na eutopia.student@uni-lj.si